‘Nederlandse uitgaven voor onderzoek dit jaar nog te laag’

Print
‘Nederlandse uitgaven voor onderzoek dit jaar nog te laag’

Afbeelding: Getty Images

Nederland geeft de komende jaren waarschijnlijk aanmerkelijk meer uit aan onderzoek en innovatie.

Toch voldoet ons land ook dit jaar naar verwachting nog niet aan de Europese afspraak om hieraan 2,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) uit te geven, heeft het Rathenau Instituut becijferd.

Volgens de berekening zullen de uitgaven van de rijksoverheid aan zogeheten R&D (research and development) en innovatie in 2025 met 9,2 miljard euro een kwart hoger liggen dan in 2019. De belangrijkste reden voor de forse stijging is het Nationaal Groeifonds dat het kabinet in september vorig jaar oprichtte om bij te dragen aan economische groei op de lange termijn.

Groeifonds

De verwachting is dat via het Nationaal Groeifonds dit jaar zo’n 0,3 miljard euro in onderzoek en ontwikkeling wordt geïnvesteerd, en dat dit oploopt naar zo’n 1,3 miljard euro in 2025. Het Rathenau Instituut wijst er verder op dat de overheid ook extra middelen inzet om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. Zo heeft ze via de corona-overbruggingslening vorig jaar zo’n 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor innovatie binnen het midden- en kleinbedrijf.

Coronacrisis

„Nu we de coronacrisis langzaam achter ons lijken te laten, is het belangrijk om te kijken naar wat Nederland uitgeeft aan R&D”, zegt directeur Melanie Peters van het Rathenau Instituut. De afgelopen jaren bleef het percentage dat overheid, bedrijfsleven en andere partijen samen in Nederland investeren, rond de 2,2 steken. Om dit jaar toch op de 2,5 procent uit te komen, zou de overheid zo’n half miljard euro moeten investeren bovenop het al begrote bedrag. Bedrijven en andere partijen zouden dan ook nog zo’n 2,8 miljard extra moeten bijdragen.

Het Rathenau Instituut onderzoekt de impact van wetenschap, innovatie en technologie op de samenleving en is in 1986 opgericht door de toenmalige regering. De rijksoverheid is de grootste geldschieter.