Medewerkers kinderopvang zijn werkdruk zat, FNV bereidt ‘vriendelijke’ acties voor

 © ANP

ANP

Werknemers in de kinderopvang lijden onder een veel te hoge werkdruk.

Dat stelt vakbond FNV, die acties voorbereidt om werkgevers te dwingen de druk te verlagen. Kinderdagverblijven wijten een groot deel van de stress op de werkvloer aan Haagse regeldruk.

Minder werkdruk is de hardste eis in lopende cao-onderhandelingen. Nu het bod van werkgevers „te mager is”, sluit FNV-bestuurder Debbie van Leiden stakingen niet uit. Maar ouders hoeven volgens haar niet te vrezen dat hun kinderen niet naar de opvang kunnen. „We bouwen waarschijnlijk geleidelijk op. We beginnen vriendelijk en het is niet de bedoeling dat ouders er last van zullen krijgen.”

Personeel

De hoge werkdruk komt volgens FNV doordat kinderdagverblijven te weinig personeel aannemen. Per leeftijdscategorie geldt een maximale groepsgrootte, zoals hoogstens zes kinderen tussen de 2 en 3 jaar oud per medewerker. Maar volgens Van Leiden interpreteren veel kinderdagverblijven deze regels ook als ondergrens, waardoor werknemers van kinderdagverblijven handen en ogen te kort komen.

FNV waarschuwt voor een „vicieuze cirkel” waarbij personeel uit onvrede vertrekt en de werkdruk alleen maar toeneemt. „Er vindt nu echt een leegloop plaats onder pedagogisch medewerkers. Eén lid vertelde ons gisteren dat er acht vacatures open staan op haar locatie en veel collega’s ziek zijn”, schetst Van Leiden. Ook wil de vakbond meer loon dan werkgevers bieden.

Regelgeving

Maar volgens bestuurslid Rogier Vegter van Brancheorganisatie Kinderopvang, die de werkgevers vertegenwoordigt, is veel van de werkdruk het gevolg van dichtgetimmerde regelgeving uit Den Haag. Medewerkers zijn bijvoorbeeld verplicht dagelijks een heel uur pauze te nemen, in plaats van kleinere pauzes gedurende de dag. „De eigen ruimte om als medewerker iets te regelen is heel beperkt. Maar je wil wel aan de regels voldoen, anders begint de GGD met handhaving.”

Meer pedagogisch medewerkers per groep inzetten, is volgens Vegter ook niet gemakkelijk binnen het „korset” aan protocollen. De maximale uurtarieven waarvoor ouders van de Belastingdienst toeslagen krijgen, zijn daarvoor te beperkt. „Die maatstaven voor groepen worden als realistisch gezien en daar baseert het ministerie de uurtarieven op”, zegt hij. „We begrijpen de zorgen, maar daar is aan de cao-tafel niets over af te spreken.”

Werkgevers in de kinderopvang pleiten voor een gezamenlijk optreden met vakbonden tegenover het Ministerie van SZW en de GGD’en. Ze vragen de Sociaal Economische Raad binnenkort om onderzoek te doen naar de regel- en werkdruk binnen de kinderopvang, meldt Vegter.