Nederweert en provincie brengen routes van fietsers in beeld

Fietsers steken de drukke N275 over. © archief John Peters

Nederweert
Pieternel Kellenaers

Om inzicht te krijgen in het fietsverkeer rond de provinciale wegen N266 en N275 in Nederweert, hebben gemeente en provincie een enquête op touw gezet.

Fietsers kunnen digitaal een vragenlijst invullen waardoor gemeente Nederweert en provincie niet alleen de aantallen fietsers maar ook de routes die gebruikt worden in beeld krijgen. De vragenlijst kan anoniem worden ingevuld en de resultaten worden gebruikt om de kruispunten op de provinciale wegen veiliger te maken en voor de aanleg van een snelfietsroute langs de oude verbindingsweg van Weert naar Nederweert, de Rijksweg Zuid langs de Zuid-Willemsvaart.