Testweek voor een veilige verkeersomgeving van basisschool Windekind in Heerlen

 © Google Streetview

Heerlen -

De verkeerssituatie bij basisschool Windekind wordt volgende week tijdelijk aangepast op basis van de wensen van kinderen, ouders en de buurtbewoners. Bij succes worden definitieve verkeersmaatregelen genomen.

Redactie

De straat voor basisschool Windekind wordt tijdelijk een schoolzone, er komt een Kiss & Ride en extra zebrapad met drempel. Daarnaast zal er met verkeersborden en een dynamisch snelheidsbord extra aandacht worden gevestigd op de toegestane snelheid.

Activiteiten

Daarnaast staat fietsen, steppen en lopen de hele week op de kaart door middel van allerlei activiteiten op school. Kinderen en ouders worden gestimuleerd om te fietsen, steppen en lopen naar school.

Daarnaast zijn er allerlei activiteiten rondom de verkeersveiligheid. Er komt bijvoorbeeld een ‘fietsendokter’ alle fietsen op school controleren. Kinderen gaan met twee wijkagenten op pad om aan te geven op welke punten in de wijk zij zich als verkeersdeelnemer onveilig voelen.