Wells Forum bekijkt mogelijkheid voor hondenlosloopgebied in Well

 © ING Image

Well

Het Wells Forum heeft een verzoek ontvangen om te onderzoeken of in Well een zogeheten hondenlosloopgebied gerealiseerd kan worden.

Het forum uit Well heeft hier inmiddels contact over met de gemeente Bergen. Om deze ruimte te verwezenlijken dient er voldoende draagvlak te zijn en een geschikt terrein. De regels van de gemeente Bergen schrijven voor dat het om een omheind gebied moet gaan buiten de bebouwde kom.

Mensen die achter dit voorstel staan dienen dit kenbaar te maken per e-mail en daarin het liefst ook aan te geven waar het hondenlosloopgebied moet komen.