Aflossingsvrije hypotheek afsluiten in 2021

 © pixabay.com

Niet veel mensen hebben genoeg eigen vermogen om de aanschaf van een woning te bekostigen. In de meeste gevallen is het nodig een hypotheek af te sluiten. In het verleden was vooral de aflossingsvrije hypotheek erg populair. Maar overheidsbeleid heeft ertoe geleid dat deze hypotheekvorm minder aantrekkelijk is geworden. Toch bestaat nog steeds meer dan de helft van de totale hypotheekschuld in ons land uit aflossingsvrije hypotheken. Vanwege de lage rente is daarnaast de aflossingsvrije hypotheek juist ook weer interessanter geworden. Wat moet je allemaal weten over het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek in 2021?

Twenty Four Webvertising

Geschiedenis van de aflossingsvrije hypotheek

In de jaren ’90 van de vorige eeuw en eerste jaren van de twintigste eeuw, kozen veel mensen (aangemoedigd door banken) voor een aflossingsvrije hypotheek. De voordelen hiervan waren groot. Je hoeft tijdens de gehele looptijd alleen maar hypotheekrente te betalen, waardoor de maandlasten laag bleven. Daarnaast profiteerde je ook maximaal van fiscaal voordeel. De rente kon je namelijk ook nog eens grotendeels aftrekken van de belasting. Het achterliggende idee achter deze hypotheekvorm was dat woningen in de loop der tijd toch alleen maar in waarde zouden stijgen. Ondanks dat er niets van de lening afgelost werd, zouden mensen door de waardestijging van hun woning nooit in financiële problemen komen.

De kredietcrisis in 2008 maakte echter duidelijk dat huizenprijzen niet altijd maar blijven stijgen. Veel mensen verloren hun baan en konden hun hypotheek niet meer betalen. Op het moment dat de woning verkocht moest worden, bleven ze met een grote restschuld zitten. Om dit soort situaties in de toekomst minder te laten voorkomen heeft de overheid diverse aanpassingen gedaan op het gebied van hypotheken. Zo mocht onder andere de rente van aflossingsvrije hypotheken die vanaf 2013 werden afgesloten, niet meer afgetrokken worden van de belasting. Dit was alleen nog mogelijk bij hypotheekvormen waarbij wel werd afgelost, de annuïtaire en lineaire hypotheek.

Aflossingsvrij groeit in populariteit

Door de overheid is dus getracht aflossingsvrije hypotheken minder aantrekkelijk te maken. De hypotheekmarkt wordt echter ook beïnvloed door beslissingen op Europees niveau. Het beleid van de ECB zorgt al jaren voor een extreem lage hypotheekrente. Er is hierdoor sprake van een kleiner fiscaal voordeel door wel te kiezen voor een hypotheekvorm waarvan de rente mag worden afgetrokken. Door de gestegen huizenprijzen onderzoeken veel mensen hun opties om hun maandlasten zo laag mogelijk te houden. Soms is het hierbij voordeliger om te kiezen voor aflossingsvrij.

Mensen die een gedeeltelijke aflossingsvrije hypotheek overwegen, moeten echter wel rekening houden met een aantal zaken. Veel geldverstrekkers hanteren bijvoorbeeld de regel dat maximaal vijftig procent van de marktwaarde van de woning aflossingsvrij gefinancierd mag worden. Daarnaast is er bij een aflossingsvrije hypotheek vaak sprake van een kleine renteopslag ten opzichte van andere hypotheekvormen.

Aflossingsvrije hypotheek oversluiten

Voor aflossingsvrije hypotheken die voor 2013 waren afgesloten, bestaat dertig jaar lang nog de mogelijkheid de rente af te trekken. Deze overgangsregeling maakt het voor veel mensen mogelijk fiscaal voordeel te hebben van een aflossingsvrije hypotheek. Vaak zijn echter wel dergelijke hypotheken tegen een hogere rente afgesloten. De rente is momenteel historisch laag, en het is maar de vraag of dat nog lang het geval blijft. Woningbezitters met een aflossingsvrije hypotheek doen er daarom goed aan te onderzoeken of het voordeliger kan zijn hun aflossingsvrije hypotheek nu over te sluiten.

Ook hierbij gelden er overigens een aantal regels waarmee rekening moet worden gehouden. Zo moet er allereerst sprake zijn van een zuivere oversluiting. Dit betekent dat de oude situatie precies overgenomen wordt. Daarnaast moet de nieuwe hypotheek passen binnen de huidige hypotheeknormen. De nieuwe hypotheek moet passen bij je inkomen (waarbij tien jaar voor het pensioen al gelet wordt om veranderende inkomsten), en je mag niet meer lenen dan de woningwaarde. Is er tot slot sprake van een aflossingsvrije hypotheek naar NHG? Dan geldt ook de regel dat maar vijftig procent op deze manier gefinancierd kan worden.