Meer tijd nodig voor advies: cultuurnota Venray vertraagd

Het Odapark is een van de spelers in cultureel Venray. © archief Stefan Koopmans

Venray
Leon Janssen

De nota Kunst & Cultuur van de Adviesraad Sociaal Domein van Venray is later klaar dan gedacht.

De nota zou eigenlijk in juni af moeten zijn, maar dat gaat zoals het er nu naar uitziet september worden. De reden is dat de Werkgroep Kunst & Cultuur van Adviesraad Sociaal Domein langer tijd nodig heeft om een goed advies uit te brengen over de nota. Wethouder Anne Thielen vindt een goed advies dermate belangrijk dat ze nu besloten heeft de cultuurnota op een later tijdstip aan de gemeenteraad voor te leggen.