CBS: vooral toename jongeren in de bijstand

 © ANP

ANP

In Nederland waren er eind maart 433.000 personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd met een algemene bijstandsuitkering.

Dat zijn er bijna 12.000 meer dan een jaar eerder. De toename was in het eerste kwartaal relatief het sterkst onder jongeren, aldus nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Voor het vierde kwartaal op rij zijn er nu meer bijstandsontvangers dan een jaar eerder. Bijstandsgerelateerde uitkeringen, zoals die op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), die in maart 2020 is gestart vanwege de coronacrisis, zijn niet meegeteld.

Leeftijdsgroep

In elke onderscheiden leeftijdsgroep waren er meer bijstandsontvangers. Onder jongeren tot 27 jaar was de toename relatief het grootst. Het aantal bijstandsgerechtigden in deze leeftijdsgroep was ruim 3000 hoger, oftewel een stijging van 9 procent. Bij de 27- tot 45-jarigen ging het om ruim 3 procent, bij de 45-plussers om iets meer dan 1 procent. In aantallen waren dat respectievelijk 5000 en iets minder dan 3000 bijstandsontvangers. Voor het derde kwartaal op rij zijn er in elke leeftijdsgroep meer bijstandsgerechtigden dan een jaar eerder, aldus het CBS.

Migratieachtergrond

Er waren zowel meer bijstandsontvangers met een Nederlandse achtergrond als met een migratieachtergrond. Bij degenen met een migratieachtergrond was de toename ten opzichte van een jaar eerder wel sterker. De stijging onder de bijstandsgerechtigden met een westerse migratieachtergrond bedroeg ruim 3 procent, onder degenen met een niet-westerse migratieachtergrond 4 procent. In aantallen ging het om respectievelijk ruim 1000 en bijna 9000. Bij de bijstandsontvangers met een Nederlandse achtergrond kwam de stijging uit op iets minder dan 1 procent, oftewel ruim 1000 personen.