Dit artikel is exclusief voor jou als abonnee van De Limburger te lezen
Plus-artikelen zijn exclusief voor abonnees van De Limburger. Verder lezen?

Het Betoog: Geef het Limburgs dialect een plek in het onderwijs

Leonie Cornips en Esther van Loo

Het Betoog: Geef het Limburgs dialect een plek in het onderwijs

In Limburg wordt door sommigen nog steeds negatief gedacht over dialect en dialect sprekende kinderen. Deze kijk op de Limburgse taalsituatie komt dikwijls voort uit kennisachterstand over de mogelijkheden van meertalig onderwijs. Wij weten uit ervaring en onderzoek dat het juist aanbevolen moet worden dialect – en breder, meertaligheid – in een positief daglicht te plaatsen. Zo wordt er bijvoorbeeld nog gedacht dat Limburgs als voertaal in het onderwijs en in de peuteropvang bij wet verboden is. Tevens wordt aangenomen dat overheden grote bedragen ter beschikking stellen voor het laten overleven van een dialect (een ‘lokaal brabbeltaaltje’ zoals we laatst nog in het culturele maandblad Zuiderlucht lazen) dat maar beter zo snel mogelijk kan verdwijnen. Ook menen mensen dat het spreken van dialect een goede beheersing van het Nederlands in de weg staat omdat ze denken dat kinderen maar één taal goed kunnen verwerven. Men neemt aan dat kennisontwikkeling alleen in de standaardtaal kan plaatsvinden en dus niet in een dialect, regionale taal of de thuistaal die een kind mee de school inbrengt. Wij weerleggen deze misvattingen. Ten eerste, het Limburgs is als voertaal in de kinderopvang toegestaan (artikel 55 lid 1 van de wet kinderopvang). Het Limburgs is als voertaal toegestaan in het primair onderwijs (PO), conform artikel 9 lid 13 wet PO. Bovendien mag het gelet in het voorgezet onderwijs aangeboden worden in aanvulling op de verplichte lesstof en andere programmaonderdelen. Ten tweede, al het onderzoek naar het Limburgs aan Nederlandse universiteiten wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en/of de Europese Unie (EU). Het Limburgs is een door de EU erkende regionale taal. Zo heeft de Noorse NWO vrij recentelijk promotieonderzoek aan de universiteit van Oslo rondom spellingkwesties van het Limburgs gefinancierd.