Aangeboden door Gemeente Voerendaal

Nieuwsgierig naar Voorlopig Ontwerp Open Club Klimmen?

Op 1 juni heeft het college van B&W een positief besluit genomen over het Voorlopig Ontwerp (VO) van het project Open Club Klimmen (OCK). De hoofdgebruikers en omwonenden zijn hierbij nauw betrokken geweest en hebben waardevolle input geleverd aan het projectteam. Het ontwerp is opgesteld door een ontwerpteam onder leiding van architect Mark Feron van Architectenzaak.

Gemeente Voerendaal

Te gast in de natuur

Het OCK ligt tussen de dorpskern Klimmen en het beekdal Craubeek en wordt een schakel in het Land van Kalk. Het multifunctionele gebouw komt trapsgewijs in de helling te liggen. Hiermee wordt recht gedaan aan een bij Klimmen passende maat en schaal. Het gebouw is als het ware ‘te gast in de natuur’. Het wordt een compact gebouw. Zo voldoet het enerzijds aan de behoeften op het gebied van functionaliteit, duurzaamheid en welzijn en anderzijds kan het worden gerealiseerd met de beschikbare financiële middelen. De school oriënteert zich op het dorp met schoolpleinen grenzend aan een buurtplein en boomgaard. De sportfuncties oriënteren zich op de sportvelden, waarbij de kantine/ontmoetingsruimte centraal gelegen is en een mooi uitzicht rondom heeft.

Multifunctioneel Gebouw

Het gebouw draagt er aan bij dat elke organisatie ‘samen beter presteert dan alleen’ en dat een kruisbestuiving plaatsvindt tussen verenigingen, professionele organisaties en vrijwilligers. De principes van circulair bouwen zijn vertaald naar de draagstructuur van het gebouw. Cortenstalen gevels geven het gebouw een natuurlijke uitstraling. Het gebouw is in de toekomst op een aantal plaatsen makkelijk uit te breiden.

Sportpark, landschap en ecologie

Op twee plaatsen wordt een boomgaard aangelegd in bloemrijk grasland, waarmee de natuurwaarden en soortenrijkdom wordt versterkt. De nieuwe boomgaard tussen het bestaande bos en het dorp is een plek voor ontmoeting en een prachtige omgeving voor de woningen. In het parkgebied ontstaat ruimte voor beweging, sport en ontspanning. Het ontwerp is zo groen mogelijk met niet meer verharding dan noodzakelijk. Aan de voet van het terrein is een waterbergingsbassin voorzien. Het water wordt via een goot en wadi zichtbaar naar het bassin gevoerd.

Woningbouw

Er zijn 24 levensloopbestendige appartementen in twee appartementengebouwen gepland in het entreegebied van de OCK. Enerzijds om de levendigheid van het plein en de sociale veiligheid rondom de OCK te versterken, anderzijds om te voldoen aan de behoefte naar woningen in de gemeente Voerendaal en in Klimmen in het bijzonder. Door de woningen in de helling en boomgaard te bouwen ontstaat een unieke woonbeleving met groene terrassen rondom.

Projectwethouder Ruud Braun: “Het bereiken van deze mijlpaal is een opsteker voor iedereen, die samen met de gemeente en het projectteam aan de slag is gegaan om van de Open Club Klimmen een succes te maken. We blijven ons best doen om in goede afstemming met de betrokken partijen in de nabije toekomst een mooi resultaat neer te zetten, dat uiteindelijk ten goede komt aan de gemeenschap in Klimmen”.

Nieuwsgierig naar het ontwerp? Bekijk dan het filmpje.

Alle informatie over het project is te vinden via www.openclubklimmen.nl.