Subsidie voor uw idee om het Zuid-Limburgse landschap te verbeteren

Print

Heeft u een idee om uw leefomgeving en het Zuid-Limburgse landschap te verbeteren? Doe dan mee aan LEADER Zuid-Limburg. Deel uw idee en maak kans op een subsidie om uw plan uit te voeren. Iedereen kan ideeën en plannen indienen: inwoners, ondernemers op het platteland, dorpsraden, verenigingen en maatschappelijke organisaties.

Het gaat om plannen die bijdragen aan de ontwikkeling van het landschap, de leefbaarheid, economie en duurzaamheid in Zuid-Limburg. U kunt uw idee vanaf nu indienen. De subsidieaanvraag moet uiterlijk 31 december 2022 zijn ingediend.

LEADER

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Het doel? De leefbaarheid en economie op het platteland ontwikkelen en versterken. Behalve de Europese Unie stellen ook de Provincie Limburg en de zestien Zuid-Limburgse gemeenten geld beschikbaar. LEADER Zuid-Limburg is gericht op het Zuid-Limburgse platteland, plus de groene buitengebieden van Maastricht, Parkstad en de Westelijke Mijnstreek.

Nieuwe ideeën van harte welkom

„De afgelopen jaren zijn in Zuid-Limburg al veel mooie projecten ontstaan dankzij de LEADER-bijdragen. In 2021 en 2022 hebben we nog genoeg ruimte voor nieuwe projecten, dus zijn nieuwe ideeën van harte welkom. Wij kunnen helpen de dromen in een gemeenschap te realiseren”, vertelt Hub Meijers, voorzitter van de Lokale Actiegroep (LAG). De LAG bestaat uit inwoners die het programma uitvoeren, de subsidieaanvragen beoordelen en de initiatiefnemers helpen van idee tot uitvoering.

Van idee tot project

Ideeën voor LEADER moeten antwoord geven op één of meerdere van de volgende vier vragen:

  • Hoe vergroten we de betrokkenheid van burgers met hun leefomgeving en hun leefgemeenschap?
  • Hoe kunnen we in en met het Limburgse Landschap ondernemen?
  • Hoe kunnen we stad en platteland in Zuid-Limburg met elkaar verbinden?
  • Hoe verbinden we generaties met elkaar?

U kunt uw idee indienen via het ideeformulier op de website. De secretaris van de LAG bespreekt daarna met u of uw idee kans op succes heeft. Als dat zo is, helpt de LAG u om uw idee om te zetten in een subsidieaanvraag waarmee u uw plan kunt uitvoeren. Wordt uw subsidieaanvraag goedgekeurd, dan krijgt u een bijdrage van 55% van de totale kosten.

De LAG begeleidt u in alle stappen. Ook tijdens het uitvoeren van uw project kunt u de kennis en het netwerk van LEADER Zuid-Limburg gebruiken.

Meer weten of de film over LEADER-projecten bekijken? Ga naar www.leaderzuidlimburg.nl.
Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar info@leaderzuidlimburg.nl.

Een paar voorbeelden van projecten die al lopen:

Clemenspark

Subsidie voor uw idee om het Zuid-Limburgse landschap te verbeteren
Foto: Clemenspark

Bij het Clemensdomein in Oud-Merkelbeek ligt nu nog een verwilderd terrein, maar vanaf 2022 vind je hier een nieuw park. Met onder andere een dorpspleintje, fruitboomgaard, moestuin en amfibieënpoel. Dit vroegere kloosterterrein wordt omgetoverd tot het Clemenspark. Een plek om te genieten van de rust, omgeving en geschiedenis. Het Clemenspark wordt onderdeel van fiets- en wandelroutes, waaronder de Beekdaelenroute. De geschiedenis en archeologie worden op allerlei manieren beleefbaar gemaakt. Daarnaast worden educatieve activiteiten georganiseerd.

Epen Bronnenland 2.0

Subsidie voor uw idee om het Zuid-Limburgse landschap te verbeteren
Foto: Epen Bronnenland 2.0

In de omgeving van Epen liggen 26 bronnen en bronbeken die allemaal uitkomen in de Geul. Dit is een geliefd wandelgebied voor toeristen en voor inwoners van Epen. Wandelaars kunnen kiezen uit 3 wandelroutes, maar die routes kunnen wel wat meer avontuur en beleving gebruiken. De Ondernemersvereniging Epen en Omstreken gaat daarvoor zorgen. Onder andere door langs de routes verschillende belevingselementen te plaatsen. Zoals stapstenen, een klim- en klauterparcours, of een plek waar kinderen experimenteren met water.

Natuur- en Recreatieplan Vilt

Aan de rand van Vilt, waar vroeger een sportveld lag, vind je nu een natuurspeelplaats, jeu-de-boulesbaan, fruitbomen, een bijenhotel en wandelpaden. Vilt dichterbij de natuur brengen, en de natuur dichterbij Vilt. Met dat doel ontwikkelde Stichting Kernoverleg Vilt samen met bewoners allerlei plannen voor het dorp. Samen met de gemeente Valkenburg aan de Geul en Het Limburgs Landschap toverden vrijwilligers deze plek om tot een landschap dat aantrekkelijk is voor de inwoners van Vilt én voor recreanten uit de omgeving.

Beegse Maasvallei

Subsidie voor uw idee om het Zuid-Limburgse landschap te verbeteren
Foto: Beegse Maasvallei

Het Grensmaasplan heeft drie doelen: grindwinning, de rivier verruimen om hoogwater tegen te houden en 1100 hectare nieuwe natuur beschikbaar maken. Toekomstig eigenaar en beheerder Natuurmonumenten wil van Borgharen tot Roosteren een aaneengesloten natuurgebied maken, met grote grazers. De Stichting Beegse Maasvallei heeft met de bevolking een plan ontwikkeld om haar dorp en de mensen weer naar de Maas keren, zodat zij de natuur en de Maas herontdekken.

Subsidie voor uw idee om het Zuid-Limburgse landschap te verbeteren

U kunt uw idee voor een project indienen via het ideeformulier op de website.