’Niet harder dan 15 km/u op wegen zonder voetpad’

Print
’Niet harder dan 15 km/u op wegen zonder voetpad’

Op straten zonder voetpad moet een maximumsnelheid van 15 km/u gaan gelden. Dat is de enige veilige optie als voetgangers in woonwijken de rijbaan moeten gebruiken waar nu nog auto’s en scooters en brommer met 30 km/u voorbijkomen.

Dat stelt directeur Peter van der Knaap van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de stichting CROW – kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en veiligheid – steunen zijn oproep.

Van der Knaap: „Nu ons land de komende jaren een miljoen woningen wil bouwen, moeten we de straten in die wijken van meet af aan verkeersveilig ontwerpen. Dat betekent dat we voor voldoende verblijfsruimte voor voetgangers, onder wie kinderen, moeten zorgen door van trottoirs of een 15 km/uur-inrichting.”

Bij het meldpunt van VVN komen veel klachten binnen over verkeersveiligheid in nieuwbouwwijken. Onder meer in Veenendaal, Elst, Hillegom, Beverwijk, Lelystad, Harderwijk en Apeldoorn maken veel ouders zich zorgen over de veiligheid van hun kinderen.

’We bouwen weer lange straten’

Van der Knaap begrijpt die zorgen. „Recent gebouwde woonwijken zijn meestal verkeersveiliger dan de nieuwbouwwijken van de jaren zeventig en tachtig en zeker dan oude stadswijken. Maar helaas bouwen we in deze nieuwe eeuw ook weer minder veilige woonwijken met wat verkeerskundigen noemen ’lange rechtstanden’. Straten die over een lengte van meer dan honderd meter kaarsrecht zijn zonder trottoir en waar 30 km/u gereden mag worden, maar waar volgens bewoners vooral bestelbusjes vaak nog harder rijden, en ook elektrische auto’s snel optrekken...”

Veel ouders van kinderen vinden de limiet van 30 kilometer per uur op zulke straten te hoog. Door het ontbreken van een stoep liggen zij letterlijk wakker van de gedachte dat hun kind aangereden kan worden. „En die ouders hebben vaak gewoon gelijk”, stelt de SWOV-directeur, „want een automobilist heeft bij die snelheid 13 meter nodig om tot stilstand te komen. Die 13 meter heeft een spelend kind niet.”

Van der Knaap: „Maximaal 15 is overigens helemaal geen nieuws, maar een basisprincipe uit Duurzaam Veilig Wegverkeer, de benadering die sinds midden jaren negentig in Nederland leidend is.”

Probleem

Het probleem is volgens VVN alleen dat het als voorkeursoptie beschreven staat, maar dat het achterwege laten ervan niet onrechtmatig is. „Laten we hopen dat gemeenten bij het inrichten van nieuwe woonwijken gewoon trottoirs aanleggen of de snelheid verlagen. Want situaties zoals in De Aurelius in Elst, wil je niet. Daar moeten voetgangers het doen met een grasstrook naast de rijbaan. Bij elke woning bevindt zich een uitrit die schuin afloopt: kinderen op rolschaatsen, skeltertjes en fietsen rollen als het ware zo de straat op”, zegt woordvoerder Rob Stomphorst.