Hoogwater in de Rijn en Waal valt mee

Print
Hoogwater in de Rijn en Waal valt mee

Afbeelding: Hollandse Hoogte / ANP

De waterstand in de grote rivieren Rijn, Waal, Lek en IJssel komt minder hoog te staan dan Rijkswaterstaat eerder verwachtte.

De Rijn bij Lobith bereikt zondag al een stand van 14,08 meter boven NAP en gaat na 24 uur weer dalen. Een paar dagen geleden leek het er nog op dat de Rijn bij Lobith boven de 14,50 meter boven NAP zou komen te staan.

De rivier komt minder hoog omdat de afvoeren in de zijrivieren van de Rijn in Duitsland sneller dan verwacht dalen. In het Zwitserse Basel daalt het waterpeil ook al, aldus Rijkswaterstaat. De afvoer van de Rijn bij Lobith is de hoogste die ooit in de zomer is gemeten. Dat het in de zomer hoogwater is op Waal en Rijn komt al bijna nooit voor.

Het hoge water heeft een aantal dagen nodig om van de Duitse grens naar de Noordzee en het IJsselmeer te stromen. Dat betekent dat de hoogste waterstand bij steden langs de rivieren maandag of dinsdag wordt bereikt. Daardoor zullen rivierkades overstromen en uiterwaarden onderlopen, maar die zijn daar op berekend. Waterschap Drents Overijsselse Delta inspecteert vanaf maandag extra in de buurt van Deventer, aangezien het bekend is dat stukken dijk daar last hebben van water dat onder de dijk door kruipt en zand meevoert. Waterschap Rivierenland heeft alleen beschermende maatregelen getroffen langs de oevers van de Maas.