Welke jongeren uit Beekdaelen verdienen een lintje?

 © Rob Oostwegel

Beekdaelen
redactie

Volwassenen krijgen vaak een onderscheiding van de burgemeester of zélfs van de Koning. Mensen die bijvoorbeeld iemands leven hebben gered, een nieuwe uitvinding hebben gedaan of een super record hebben gevestigd

Kinderen en jongeren worden hierbij nog wel eens vergeten. En dat terwijl er ook jongeren zijn die het goede voorbeeld geven aan volwassenen en andere kinderen. Daarom is er in de gemeente Beekdaelen ook voor jongeren een lintje.

Jongeren tot 23 jaar die zich vrijwillig inzetten voor anderen, voor de gemeenschap in de gemeente Beekdaelen of die een bijzondere prestatie hebben geleverd komen voor een lintje in aanmerking

Klik hier voor het aanmelden van een kandidaat, dit kan overigens tot 15 september. Het is wel belangrijk om ten minste twee personen op te geven die het eens zijn met de voordracht en die zelf - in een brief of bijlage - opschrijven waarom deze jongere een lintje verdient.