Omzet auto- en motorbranche hoger dan voor coronacrisis

Print
Omzet auto- en motorbranche hoger dan voor coronacrisis

Afbeelding: Jacqueline De Haas

De omzet van de auto- en motorbranche is in het tweede kwartaal van dit jaar gestegen tot een niveau dat hoger ligt dan voor de coronacrisis.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lag de totale omzet in de afgelopen periode 3,4 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2019, dus ruim voor de uitbraak van de pandemie.

Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020 steeg de omzet met meer dan 38 procent. Een jaar terug was hier nog sprake van een recorddaling van meer dan een kwart, bijvoorbeeld omdat veel autofabrieken moesten sluiten vanwege de virusuitbraak.

Importeurs van nieuwe personenauto’s zagen de omzet op jaarbasis met 51 procent toenemen. In vergelijking met 2019 is hier nog wel een daling van ruim 10 procent te zien, mede omdat de autoproductie wordt verstoord door de wereldwijde chiptekorten en dus niet aan de vraag naar nieuwe auto’s kan worden voldaan.

Voor de motorfietsenbranche was op jaarbasis een omzetgroei met 41 procent te zien en vergeleken met 2019 een plus van meer dan 33 procent. Ook bij andere sectoren waaronder de zwaardere bedrijfswagens en handel en reparatie was sprake van omzetgroei.

Het CBS zegt verder dat het aantal vacatures in de auto- en motorbranche in het tweede kwartaal flink is gestegen. Er waren 4600 vacatures tegen 3100 in het eerste kwartaal. Het aantal vacatures was twee jaar lang niet zo hoog. Aan het begin van het derde kwartaal gaf ruim 20 procent van de ondernemers in de auto- en motorenhandel aan een tekort aan arbeidskrachten te hebben en hierdoor belemmerd te worden in de bedrijfsvoering.