Duitse overheid betaalt tot 80 procent schade door noodweer

Print
Duitse overheid betaalt tot 80 procent schade door noodweer

Afbeelding: Ermindo Armino

De schade die in Duitsland is aangericht door het noodweer en de overstromingen in juni wordt door de regering en de deelstaten tot zeker 80 procent vergoed.

Er zullen volgens een regeringsbesluit van woensdag ook uitzonderlijke gevallen kunnen zijn, waarbij de overheden alles vergoeden. Vicekanselier Olaf Scholz zei dat er 30 miljard euro voor opzij wordt gezet. Hij zei dat „we samen zijn in de nood en dat maakt ons land sterk”.

Verwoest

Onweer met kolossale regens hebben in juni delen van de deelstaten Rijnland-Palts en Noordrijn-Westfalen volkomen verwoest. Maar ook ander deelstaten hebben waterschade zoals Beieren en Saksen. Het uiterste zuidoosten van Beieren kreeg ook in juli te maken met noodweer en overstromingen. Er vielen 183 doden als gevolg van het noodweer in juni. De overstromingen waren verwoestend en kwamen plotseling. Veel mensen en ondernemingen zijn niet tegen natuurrampen als overstromingen verzekerd. De door de overheid uit te keren bedragen hangen af van wat verzekeringsmaatschappijen uitkeren en wat er al aan noodhulp is geboden.

Lees ook: Puinruimen in het Ahrdal: ‘Oma Friedrich vluchtte tijdens de oorlog, nog nooit heb ik haar zien huilen, nu wel’

Het besluit van de regering om met 30 miljard euro de schade te vergoeden en de infrastructuur te herstellen, moet formeel op 10 september nog worden goedgekeurd door de Bondsraad. In die raad bemoeien de zestien deelstaten zich met de federale regering en wetgeving.