Aangeboden door Gemeente Gulpen-Wittem

„Eenzaamheid kent vele gezichten.”

Print
„Eenzaamheid kent vele gezichten.”

Afbeelding: Johannes Timmermans

De gemeente Gulpen-Wittem heeft oor en oog voor eenzaamheid. Samen met 23 (lokale) partners gaan we met dit thema aan de slag. Een van hen is de Paus Franciscusgroep uit Wijlre. Ook zij tekenden het convenant Eén Tegen Eenzaamheid. „Omdat we er willen zijn voor onze medemens. Met praktische hulp en een luisterend oor. Klopt iemand aan voor een klusje, dan merken we dat aandacht voor eenzaamheid vaak de achterliggende vraag is.”

De Paus Franciscusgroep startte acht jaar geleden toen de paus opriep om meer naar elkaar om te zien. Deze vrijwilligersorganisatie zet zich in voor mensen die het even moeilijk hebben. „Sinds december 2020 zijn we onderdeel van Stichting M Viefentwintig. Die naam refereert aan vers 25 uit het Bijbelboek Mattheüs over de werken van barmhartigheid. Achtergrond of religie speelt voor ons echter geen rol. Wij zijn 24/7 bereikbaar voor iedereen”, benadrukt voorzitter Pierre Steijns. ”Of je nu praktische hulp nodig hebt in huis, vervoer naar het ziekenhuis of ondersteuning bij het invullen van formulieren.”

Écht binnenkomen

Wies Neuefeind is een van de actieve vrijwilligers. Ze komt bij veel mensen over de vloer. „Ik kom niet alleen achter de voordeur. Ik zorg dat ik écht binnenkom. Dat betekent dat ik luister naar de vraag achter iemands vraag. Zo belde ons laatst een meneer, omdat hij geen stroom had. Ik hoefde in feite alleen maar het storingsnummer op te zoeken. Maar ik merkte dat het niet zozeer om die elektriciteit ging, maar dat hij vooral verlegen zat om een praatje. Daarom vind ik het belangrijk om écht binnen te komen. Dan zie en hoor je pas wat er speelt.”

Eenzaamheid als achterliggend probleem

Mensen kloppen niet snel aan, omdat ze zich naar eigen zeggen eenzaam voelen. Volgens Wies zou het goed zijn als iemand dat durft te erkennen. „Maar ik realiseer me dat dat niet gemakkelijk is. Eenzaamheid wordt vaak beschouwd als een onvolkomenheid. Al is het dat natuurlijk niet.” Ook Pierre ziet dat eenzaamheid liever niet bij naam wordt genoemd, maar vaak wel de achtergrond is van een hulpvraag. ”Het kan ook het gevolg zijn van iemands omstandigheden. Zo hielpen we eens een mevrouw met haar administratie. Ze bleek veel toeslagen te moeten terugbetalen, waardoor er geen geld meer was voor een kopje koffie buiten de deur. Ze kwam nergens meer en had het daar moeilijk mee.”

„Eenzaamheid kent vele gezichten.”

Kansen zien en grijpen

Pierre merkt dat eenzaamheid vele gezichten kent: „Ook iemand die gelukkig lijkt, kan zich eenzaam voelen. Of je nu twaalf bent of tachtig. Getrouwd of alleenstaand. De meeste mensen die bij ons aankloppen, zijn alleenstaande ouderen. Maar we zijn er ook voor echtparen, voor gezinnen, voor vluchtelingen.” Wies ziet en grijpt veel kansen om anderen te helpen. ”Zo hebben we bij 125 inwoners een kerstpakket bezorgd. Daarbij ging het niet alleen om de producten, maar vooral om het praatje toen we het pakket brachten. Dat is wat je met zo‘n kerstpakket bereikt: het is een middel om letterlijk en figuurlijk binnen te komen. De mensen reageerden verrast op ons onverwachte bezoek. Dan komen hun verhalen en behoeften vanzelf op tafel.”

Netwerk met hulpverlening

„Wat we doen, is echter niet therapeutisch”, benadrukt Pierre. ”Eenzaamheid kunnen wij als vrijwilligers niet altijd oplossen. We kunnen het wel bespreekbaar maken. Ook bieden we alternatieven aan, zoals bezoek aan de Hoeskamer of activiteiten van Bie Truuj. We voeren regelmatig een gesprek, bieden een wandelmaatje of verwijzen mensen door naar professionele hulp. We hebben een goed netwerk en werken nauw samen met de huisarts en Stichting Trajekt. Zo bereiken we waar wij als stichting voor staan: op een sociale, betrokken manier mensen helpen.”

Meer weten?

Bel met de Paus Franciscusgroep via 06-44377571. Of kijk op https://www.mviefentwintig.nl/ voor meer informatie.