Waterschappen: meer geld nodig voor aanpak gevolgen extreem weer

Print
Waterschappen: meer geld nodig voor aanpak gevolgen extreem weer

Afbeelding: Annemiek Mommers

De waterschappen zijn positief over de 6,8 miljard euro die de regering investeert in het verduurzamen van Nederland en de 250 miljoen euro die ze uittrekt voor maatregelen tegen de droogte. Tegelijkertijd stelt de Unie van Waterschappen dat er meer maatregelen nodig zijn. Zo vinden de waterschappen dat er extra rijksgeld moet komen voor decentrale overheden voor aanpassingen aan de klimaatverandering en weersextremen.

De vereniging wijst erop dat de waterschappen zelf 1,8 miljard euro per jaar investeren in veilige dijken en schoon en voldoende water. „Klimaatverandering is voor de waterschappen geen toekomstscenario, maar dagelijkse praktijk”, zegt Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen. „Dat heeft de watersnood in Limburg wel aangetoond. Na drie extreem droge zomers hebben we nu een zomer met extreme wateroverlast door hoosbuien en hoge rivierstanden achter de rug. Door slim peilbeheer, de aanleg van regenwaterbuffers en het gezond maken van de bodem werken de waterschappen aan het opvangen van de gevolgen van extreem weer.”

Van der Sande stelt dat een nieuwe regering bij nieuwbouwprojecten een schrijnend watertekort of een verpletterende hoosbui niet moet afwachten, maar preventief maatregelen moet nemen om dit soort problemen te voorkomen.

Toegang tot alle Plus-artikelen?

Dagelijks worden meer dan 100 Plus-artikelen gepubliceerd door de verslaggevers van De Limburger. Steun de regionale journalistiek en word digitaal abonnee vanaf 1,04 per week.

Profiteer nu