Veel nieuwe ideeën voor Zuid-Limburg

In juni is de nieuwe subsidieperiode van LEADER Zuid-Limburg gestart. Dit betekent dat er weer geld beschikbaar is voor projecten die het Zuid-Limburgse landschap verbeteren. In de afgelopen maanden hebben al veel inwoners, organisaties en ondernemers nieuwe ideeën voor projecten ingediend. Mooie ideeën die kans maken op een subsidie om de plannen uit te voeren.

LEADER Zuid-Limburg

Op dit moment kijken we hoe we verder kunnen met deze ideeën. Met degenen die een idee indienden hebben we al contact opgenomen.

De afgelopen jaren zijn in Zuid-Limburg al veel mooie projecten ontstaan dankzij de LEADER-bijdragen, waaronder de volgende projecten:

Kunradersteen: stapelmuren voor vroedmeesterpadden

Kunrader Steengroeve

Vrijwilligers hebben samen met de eigenaar van de Kunrader Steengroeve in Voerendaal stapelmuren gebouwd waarin onder andere de zeldzame vroedmeesterpad kan schuilen. Vroedmeesterpadden zijn zeldzame padden die in ons land alleen nog op sommige plekken in Zuid-Limburg voorkomen. Ze leven vaak in en rond groeves en in halfnatuurlijke graslanden. Om te kunnen overleven, hebben ze warmte nodig en een stenige omgeving met veel schuilplekken. Vrijwilligers hebben geschikte biotopen ingericht. Ze bouwden 5 stapelmuren van Kunradersteen die is gewonnen uit en beschikbaar gesteld door de Kunrader Steengroeve.

Dorpstuin Sociaal Centrum Eijsden

Dorpstuin Sociaal Centrum Eijsden

Het Sociaal Centrum Eijsden is een bewonersinitiatief dat is gestart in 2016. Het voormalige Groene Kruisgebouw is aangekocht en verbouwd tot een duurzaam sociaal centrum. Dit karakteristieke pand is verbonden met de omliggende tuin. Vrijwilligers realiseren hier een dorpstuin die zorgt voor verbinding en meer biodiversiteit. Het is een plek om elkaar te ontmoeten. Om even tot rust te komen, een praatje te maken of om zelf bezig te zijn met het onderhouden en aanplanten van de tuin.

Kennis- en informatiecentrum Maasvallei Elsloo

Kennis- en informatiecentrum Maasvallei Elsloo

In Elsloo komt een kennis- en informatiecentrum over de Nederlands-Belgische Maasvallei. Met een belevingskamer, bibliotheek, minibioscoop en visuele en digitale presentaties. Bezoekers vinden hier informatie en inspiratie over de geschiedenis, cultuur en het landschap van de Maasvallei, de dorpen en de inwoners. Ook wordt het een ontmoetingsplek voor inwoners, ondernemers, studenten, recreanten en toeristen. Het kennis- en informatiecentrum komt in een aparte ruimte van het Historiehuis van de Maasvallei (voorheen Streekmuseum Elsloo).

Dorpswinkel Ut Bakkes

Dorpswinkel Ut Bakkes

Inwoners van het dorp Maasband hebben een ontmoetingspunt voor bewoners gerealiseerd. Het 100 jaar oude bakhuis en een aangrenzende schuur zijn verbouwd en ingericht als bakoven, brasserie en dorpswinkel. Behalve voor dorpsbewoners is Ut Bakkes een rustpunt voor fietsers en wandelaars. Zij kunnen in de brasserie of op het terras genieten van koffie en zelfgebakken brood of vlaai. De brasserie is ook de vergaderlocatie van de dorpsraad. Dit ontmoetingspunt was een wens van de dorpsraad DOP Maasband.

Blindentuin Zuid-Limburg

Blindentuin Zuid-Limburg 

De Blindentuin Zuid-Limburg is een persoonlijk initiatief van Esther Crombag. Zij is sinds haar elfde levensjaar blind. Toen zij op die leeftijd in Engeland een tuin voor blinden bezocht, maakte die op haar een onuitwisbare indruk. Zo ontstond de wens om een eigen blindentuin aan te leggen. In de tuin met als thema het Limburgse landschap staan alle zintuigen behalve zien centraal: ruiken, voelen, proeven en horen. Met een kruidenwand, voelbeelden, waterfontein en mergelwand richt de tuin zich op intense, verrijkende en zintuiglijke ervaringen voor blinden en slechtzienden. Esther wil hen voor even laten vergeten dat ze blind zijn. Daarnaast wil ze mensen die kunnen zien een inkijkje geven in de wereld van blinden en slechtzienden.

Nieuwe ideeënHeeft u uw idee voor verbetering van ons landschap nog niet met ons gedeeld? Geen nood: U kunt uw idee nog steeds indienen, want subsidie-aanvragen bij het LEADER-fonds kunnen nog tot eind 2022 worden ingediend. Iedereen kan een idee indienen: inwoners, ondernemers, dorpsraden, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Het gaat om plannen die bijdragen aan de ontwikkeling van het landschap, de leefbaarheid, economie en duurzaamheid in Zuid-Limburg.

Ideeën moeten antwoord geven op één of meerdere van de volgende vier vragen:

  • Hoe vergroten we de betrokkenheid van burgers met hun leefomgeving en hun leefgemeenschap?
  • Hoe kunnen we in en met het Limburgse Landschap ondernemen?
  • Hoe kunnen we stad en platteland in Zuid-Limburg met elkaar verbinden?
  • Hoe verbinden we generaties met elkaar?

U kunt uw idee voor een project indienen via het ideeformulier op de website: www.leaderzuidlimburg.nl/idee

Meer weten?Ga naar www.leaderzuidlimburg.nl of stuur uw vraag aan info@leaderzuidlimburg.nl.