Studenten: Tweede Kamer deelt genadeklap uit aan leenstelsel

 © Getty Images

Aangenomen moties tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen over afschaffing van het leenstelsel en herinvoering van de basisbeurs zijn bij het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) met gejuich ontvangen.

„Het is fantastisch nieuws dat een ruimschootse meerderheid van de Kamer zich definitief heeft uitgesproken tegen het leenstelsel. Een volgend kabinet kan dankzij deze moties simpelweg niet meer om de invoering van een nieuw studiefinancieringsstelsel heen: dit is de genadeklap voor het leenstelsel”, zegt voorzitter Lisanne de Roos van ISO. De moties zijn „een reden tot groot feest voor studerend Nederland”, aldus De Roos.

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) spreekt van een belangrijke stap voor meer kansengelijkheid in het onderwijs. Voorzitter Ama Boahene: „Het leenstelsel vergroot de ongelijkheid tussen studenten enorm. Het is ontzettend goed nieuws dat een ruime kamermeerderheid zich nu tegen dit stelsel uitspreekt”.

Lees ook: Studenten uit pechgeneratie: ’Schuld van €64.000’

De studentenbond stelt wel dat dit slechts het begin is. Boahene: „Uit de aangenomen motie volgen nog geen concrete acties. Het is nu zaak om in samenwerking met studentenorganisaties een alternatief voor het leenstelsel te ontwikkelen. En voor de leenstelselgeneratie moet er compensatie komen.”

Prestatiedruk

ISO wijst erop dat sinds invoering van het leenstelsel in 2015 diverse problemen zijn ontstaan zoals kansenongelijkheid, prestatiedruk en psychische klachten onder studenten. Ook maken studerenden volgens de studentenorganisatie andere keuzes om hun schuld zo laag mogelijk te houden. „Met de herinvoering van een basisbeurs krijgen studenten weer ademruimte om zichzelf maximaal te ontplooien tijdens én na hun studie. Het nieuwe kabinet zal gehoor moeten geven aan de eenduidige oproep van de Kamer om studenten financieel te ontlasten.”

ISO zegt graag te willen praten met de formerende partijen over hoe het nieuwe studiefinancieringsstelsel eruit zou moeten zien. Eerder kwam het al met een nieuw stelsel genaamd Studenten Op Eigen Benen. Dat bevat naast een basisbeurs een aanvullende beurs en „een eerlijke compensatie voor de generatie studenten die onder het leenstelsel heeft gestudeerd”. De Roos: „Ons plan ligt op een presenteerblaadje”.