Aangeboden door Gemeente Gulpen-Wittem

Samen tegen eenzaamheid, steeds meer sociale initiatieven in Gulpen-Wittem

Print
Samen tegen eenzaamheid, steeds meer sociale initiatieven in Gulpen-Wittem

Afbeelding: Freepik

Eenzaamheid komt steeds vaker voor, bij jong en oud. En iedereen ervaart dat op z‘n eigen manier. „Iemand die alleen is, hoeft niet per definitie eenzaam te zijn”, benadrukt wethouder Piet Franssen. Hij spreekt daarbij uit eigen ervaring. ”Mensen denken wel eens dat ik eenzaam ben sinds mijn vrouw overleed. Maar iemand die alleen woont, kan een heel rijk leven hebben. Terwijl anderen zich pas goed voelen met veel mensen om zich heen. Het ligt er maar net aan waar je zélf behoefte aan hebt. Is die behoefte aan contact niet goed ingevuld, dan ligt eenzaamheid op de loer. Op den duur kan dat leiden tot gezondheidsproblemen. Dat moeten we proberen te voorkomen.”

Vanuit inwoners zelf

Daarom heeft de gemeente in juni 2020 de handtekening gezet onder het convenant ‘Samen tegen eenzaamheid’ en in oktober werd een coalitie gevormd met 23 lokale partners. Ook zien we dat er in de kernen steeds meer sociale initiatieven ontstaan. Die komen vanuit onze inwoners zelf. Dat stemt de wethouder verheugd: „Dan hebben activiteiten de meeste kans van slagen. Als de mensen het zelf bedenken, ontstaat datgene waar behoefte aan is. Als de gemeente iets zou bedenken en opleggen, dan werkt het niet. Dan doen mensen misschien mee, omdat ze zich verplicht voelen. Niet omdat het bij hun interesse past. Natuurlijk staat de gemeente wel klaar om activiteiten te faciliteren en te stimuleren.”

Signaalfunctie

Gulpen-Wittem kent hechte gemeenschappen, waar mensen nog écht naar elkaar omzien. Waar inwoners zich met elkaar verbonden voelen en de vitaliteit in hun dorp willen handhaven. Dat is een goede basis om iets te doen tegen eenzaamheid. Ook de verenigingen en vrijwilligersorganisaties hebben daarin een rol. De (sport)accommodaties en Hoeskamers zijn immers plekken waar we elkaar ontmoeten en in gesprek raken. Toen dat vanwege corona niet kon, zijn vrijwilligers bij mensen thuis langs gegaan met een kleine attentie en voor een praatje. Zo creëer je een signaalfunctie. Want dát is belangrijk: dat we in contact blijven en hulp zoeken als iemand zich eenzaam dreigt te voelen. Zo‘n signaalfunctie heeft niet alleen een huisarts, woningbouwvereniging of het sociale team. Die hebben we allemaal.