Aangeboden door Gemeente Gulpen-Wittem

Actieve rol voor inwoners bij aanpak klimaatverandering

Print
Actieve rol voor inwoners bij aanpak klimaatverandering

Afgelopen periode hebben wij op een verschrikkelijke manier de heftige gevolgen die klimaatverandering kan hebben, gevoeld. We waren al bekend met lange periode van droogte, nu kunnen we daar de watersnood bij optellen. Omdat het effect van klimaatverandering steeds dichterbij komt, groeit de wil en bereidheid er iets tegen te doen. Met het platform Samen Groen wil de gemeente samen met inwoners stappen zetten naar een gezonde, veilige én duurzame toekomst!

Terugblik enquête Samen Groen
Wij willen werk maken van de uitdagingen die volgens u het meest urgent zijn. Daarom nodigden wij u uit om de Samen Groen enquête in te vullen. Maar liefst 80 inwoners vertelden ons wat zij belangrijk vonden. Hartelijk dank!

Natuur in buitengebied als belangrijkste thema
Duurzaamheid is een breed begrip. Op de vragen ‘Wat vindt u belangrijk? Waar ligt u wel eens wakker van? Wat zou u heel graag veranderd zien in onze gemeente?’ antwoordde u:

 Natuur in het buitengebied  31%
 Duurzame mobiliteit (ov, fiets, e-scooter, enz)  23%
 Weg met afval (circulariteit)  15%
 Energie opwekken  9%
 Gezondheid en welzijn  7%
 Energie besparen  6%
 Ecologisch huis en tuin  3%
 Bewust winkelen  3%
 Eten en drinken  1%
 Natuur in de wijk  1%

Rondetafelgesprekken met inwoners
Er komen rondetafelgesprekken over de 3 populairste thema’s. Een groep mensen met verschillende inzichten en belangen, gaat samen met de gemeente op ludieke wijze nadenken over de toekomst rondom dat thema. In de enquête hebben wij gevraagd op welke manier u zou willen bijdragen aan Samen Groen. De mensen die zich hebben aangemeld voor “Samen groen pionier” worden voor deze gesprekken uitgenodigd.z

Actieve rol voor inwoners bij aanpak klimaatverandering

Wanneer bent u aan zet?
In de enquête heeft u aan kunnen geven op welke manier u wil bijdragen aan Samen Groen. Er zijn verschillende rollen. ‘Verbinder’, ‘Vrijwilliger’ of ‘Expert’ zijn rollen die later in het traject nodig zijn. U ontvangt bericht op het moment dat dit relevant is.

Denken in kansen
Het is misschien spannend om op deze manier aan een duurzame toekomst te werken. Wij kijken vooral naar de kansen, hoe klein ook, die deze manier van samenwerken zal creëren. Laten we die optimaal benutten en daarmee het goede voorbeeld geven voor alle duurzame ontwikkeling in de gemeente.