Einde Tozo problematisch voor beperkte groep zelfstandigen

Print
Einde Tozo problematisch voor beperkte groep zelfstandigen

Afbeelding: Venema Media

Het kabinet is sinds 1 oktober 2021 gestopt met generieke steunmaatregelen zoals de NOW, TVL, Tozo, Tonk en diverse fiscale maatregelen. ABN AMRO legt de Tozo-maatregel (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) onder de loep.

Deze regeling voorzag ondernemers van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud. Bovendien konden ondernemers eenmalig een Tozo-bedrijfskrediet aanvragen, een lening van maximaal 10.157 euro met een rente van 2 procent om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Effectief

De bank concludeert dat de regeling effectief is geweest in het voorkomen van grote verliezen bij ondernemers, voornamelijk tijdens de eerste coronagolf. In september dit jaar werd duidelijk dat nog steeds een beperkt aantal ondernemers afhankelijk is van de Tozo-uitkering voor het levensonderhoud. Deze groep ondernemers bevindt zich volgens ABN AMRO grotendeels in de sectoren die nu nog te kampen hebben met restricties (cultuur, horeca) en maken daarom aanspraak op de sectorspecifieke financiële regelingen. Bovendien heeft deze groep ondernemers een buffer achter de hand in de vorm van spaargeld. Daarom verwacht de bank geen grote golf van faillissementen van ondernemers nu de Tozo-regeling is gestopt.

Economie fors teruggeveerd

Sinds juni is er veel gebeurd. Zo zijn de consumentenbestedingen na het afbouwen van de restricties sterk teruggeveerd. Bovendien is de werkloosheid verder afgenomen en is er nu zelfs sprake van arbeidsmarktkrapte. Deze macro-economische ontwikkelingen zijn positief voor bedrijven en zouden moeten leiden tot minder Tozo-aanvragen. Volgens onderzoek van de bank blijkt dat in afwezigheid van de Tozo de netto-inkomsten van ondernemers in 2020 maanden achtereen sterk negatief zouden zijn. Ook is duidelijk dat de inkomsten van bedrijven die minimaal één keer aanspraak hebben gemaakt op de Tozo sinds mei dit jaar weer fors zijn teruggeveerd. Door de positieve macro-economische ontwikkelingen hebben ondernemers weer omzet weten te genereren.

Uitkering en krediet

Sinds juni 2021, de laatste waarneming van het statistiekbureau CBS, is het aantal ontvangers van de Tozo-uitkering (uitkering voor levensonderhoud) verder afgenomen. Omgerekend naar de CBS-cijfers gaat het om ongeveer 40.000 bedrijven die vermoedelijk nog Tozo-uitkeringen ontvangen in september dit jaar (circa 2 procent van het totale aantal bedrijven). De ontvangsten van Tozo-bedrijfskredieten (leningen voor ondernemers) zijn sinds maart dit jaar ook verder teruggelopen. Dat is volgens ABN AMRO logisch, want de bedrijven die het eenmalige bedrijfskrediet van 10.157 euro nodig hadden tijdens de coronacrisis, hebben dit waarschijnlijk al in 2020 aangevraagd en gekregen.

Structureel

Hoewel er ondernemers zijn die slechts voor een korte periode Tozo nodig hebben gehad, zijn er ook ondernemers die structureel aanspraak hebben gemaakt op Tozo-uitkeringen. Volgens het onderzoek van de bank is duidelijk dat ondernemers die meer dan twaalf maanden gebruik hebben gemaakt van de Tozo-uitkering, dus de structurele Tozo-ontvangers, onvoldoende inkomsten weten te genereren om hun uitgaven te dekken. Hoewel de netto bedrijfsinkomsten minder negatief zijn in de afgelopen drie maanden, is de Tozo-uitkering nog steeds essentieel om een positieve kasstroom te genereren (en dus een loon voor de ondernemer). Omgerekend naar de CBS cijfers gaat het om ruim 17.000 bedrijven, dus iets minder dan 1 procent van het totale aantal bedrijven in Nederland.

Volgens het onderzoek hebben Tozo-ontvangers tijdens de coronacrisis spaargeld opgebouwd. Hoewel de structurele Tozo-ontvangers in 2020 aanvankelijk meer moeite hadden om hun spaargeld op te bouwen, heeft ook deze groep vanaf het begin van 2021 extra reserves opgebouwd. Door deze reserves hebben ondernemers een financiële buffer achter de hand. ABN AMRO verwacht dan ook niet dat al deze bedrijven failliet zullen gaan.

Toegang tot alle Plus-artikelen?

Dagelijks worden meer dan 100 Plus-artikelen gepubliceerd door de verslaggevers van De Limburger. Steun de regionale journalistiek en word digitaal abonnee vanaf 1,04 per week.

Profiteer nu