Coronapandemie zorgt voor kaalslag onder volwassen, snelgroeiende bedrijven

Print
Coronapandemie zorgt voor kaalslag onder volwassen, snelgroeiende bedrijven

Afbeelding: Getty Images

Het aantal snelgroeiende bedrijven is afgelopen jaar hard geraakt en met meer dan 10 procent afgenomen. Dit blijkt uit het vrijdag gepresenteerde ScaleUp Dashboard 2021 van Erasmus Centre for Entrepreneurship en Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM).

Met name ‘meer volwassen’ snelgroeiende bedrijven, die aan de vooravond stonden van een internationale doorbraak, zijn nog veel harder achteruitgegaan. Ondanks de huidige opleving van de Nederlandse economie, kan deze terugval zorgen voor een blijvend negatief effect.

Een snelgroeiend bedrijf is een bedrijf van minstens 10 fulltime (fte) medewerkers dat gedurende een driejarige periode een gemiddelde groei heeft gerealiseerd van tenminste 20 procent per jaar in het aantal fte en/of omzet.

Negatieve trend

Het aantal snelgroeiende bedrijven in Nederland is het afgelopen jaar – voor het eerste sinds 2014 – gedaald met 10.5 procent tot 2720. De negatieve trend in het aantal snelgroeiende bedrijven gedurende 2019 is daarmee in 2020 verder versneld. De coronapandemie blijkt met name ‘meer volwassen’ snelgroeiende bedrijven hard geraakt te hebben. Het aantal snelgroeiende bedrijven in de leeftijd van 8-18 jaar is meer dan gehalveerd. Juist deze snelgroeiende bedrijven staan vaak op het punt om substantiële investeringen te doen om internationaal echt door te breken en grote stappen voorwaarts maken.

Jongere generatie minder getroffen

Verder blijkt dat het aantal start-ups dat uitgroeit tot een scale-up het afgelopen jaar slechts beperkt is afgenomen (van 295 scale-ups in 2019 tot 280 scale-ups in 2020). Deze jongere generatie van snelgroeiende bedrijven lijkt daarmee minder getroffen te zijn door de coronapandemie. Snelle actie, meer flexibiliteit en een lagere complexiteit hebben hen hoogstwaarschijnlijk geholpen om de snelle groei te handhaven in 2020. De sectoren horeca (-50,0 procent t.o.v. 2019), cultuur, sport en recreatie (-44,4 procent), verhuur en overige zakelijke diensten (-24,2 procent) waaronder uitzendbureaus, hebben logischerwijs de grootste daling van snelgroeiende bedrijven. Daarentegen laten de sector financiële dienstverlening (+40 procent t.o.v. 2019) en landbouw (+44,4 procent) juist een toename zien van het aantal snelgroeiende bedrijven.

Geen overheidssteun

Ondanks de daling in het aantal snelgroeiende bedrijven, blijkt het momentum voor snelle groei bij bedrijven te liggen binnen de groot- en detailhandel, de gezondheidszorg en de hightech. De overheidssteun – waar veel snelgroeiende bedrijven overigens geen gebruik van hebben kunnen maken – en de creatieve manieren waarop groeiondernemers richting hebben gegeven aan hun bedrijf heeft niet kunnen beletten dat het aantal snelgroeiende bedrijven in 2020 substantieel is afgenomen. „Daarmee is de neerwaartse trend die al in gang was gezet voor de coronapandemie verder versneld in Nederland. Belangrijk daarbij is dat de onderzoekscijfers ook laten zien dat met name ‘meer volwassen’ snelgroeiende bedrijven hard zijn geraakt”, aldus Justin Jansen.

Uit dit onderzoek wordt dus duidelijk hoe kwetsbaar deze groep aan snelgroeiende bedrijven is. „We zullen beter moeten begrijpen wat de onderliggende oorzaken voor deze scherpe daling zijn in het aantal snelgroeiende bedrijven dat juist heel goed op weg was. Alleen zo kunnen we het Nederlandse scale-up ecosysteem verder versterken, professionaliseren en internationaliseren”, vervolgt Jansen. „Zeker ook gezien het huidige economische sentiment en de krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk om te bezien of deze terugslag zich ook tot in 2021 en verder zal handhaven.”

Exclusieve Black Friday Deal

Lees nu één jaar lang alle Plus-artikelen (meer dan 100 per dag) met 78% korting. Actie geldig t/m 29-11.

Profiteer nu