Milieugroeperingen hijgen provincie in de nek omdat Limburg bedrijven die zonder vergunning hebben uitgebreid, wil tegemoetkomen

Print
Milieugroeperingen hijgen provincie in de nek omdat Limburg bedrijven die zonder vergunning hebben uitgebreid, wil tegemoetkomen

Afbeelding: Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen Ramon van Flymen

/ Maastricht -

De milieugroepen Mobilisation for the Environment (MOB) en Vereniging Leefmilieu starten in verband met de stikstofaanpak vijftig nieuwe procedures tegen de provincie Limburg. Zij vechten de stikstofrekenregels aan waarmee het provinciebestuur natuurvergunningen wil legaliseren van bedrijven die zonder vergunning hebben uitgebreid.

De milieugroepen hebben recent bij de provincie een verzoek ingediend om handhavend op te treden omdat de bedrijven in hun optiek nu zonder geldige natuurvergunning werken. Limburg is na Gelderland, Friesland, Overijssel en Noord-Brabant de vijfde provincie waar MOB en vereniging Leefmilieu deze procedures starten. De beide milieugroeperingen kregen landelijke bekendheid met hun jarenlange strijd tegen de stikstofaanpak van de overheid.

Onder de vorige stikstofaanpak hebben de provincies het toegestaan dat landelijk ongeveer 3600 bedrijven met een beperkte stikstoftoename vergunningvrij konden uitbreiden. In Limburg ging het daarbij om 200 veelal agrarische bedrijven.

Legaliseren

Die stikstofaanpak werd in mei 2019 door de Raad van State onderuit gehaald. Die 3600 bedrijven hebben daardoor wel een natuurvergunning nodig voor hun uitbreidingen. De provincie is van plan om de ongeveer 200 Limburgse bedrijven zonder vergunning die daar onder vallen te gaan legaliseren. Bij vijftig, een kwart van de bedrijven, hebben de milieugroeperingen nu een procedure opgestart. Daarbij is gekeken naar de omvang van de bedrijven en de impact van de stikstofuitstoot op kwetsbare natuurgebieden, stelt juridisch raadsman Valentijn Wösten namens de MOB.

De twee organisaties hekelen de stikstofrekenmethodes op basis waarvan het provinciebestuur de vergunningen van de bedrijven wil legaliseren. Zij spreken in dit verband over gesjoemel met de stikstofrekensommen, die nadelig uitpakt voor de natuur. „Op basis van schimmige rekensommen dreigt een grote toename van stikstof te worden toegestaan”, vreest Wösten.

Als de provincie de handhavingsverzoeken afwijst zullen de milieuorganisaties naar de rechter stappen. Wösten benadrukt dat de procedures niet tegen de bedrijven zijn gericht maar tegen de overheid, die in zijn ogen niet presteert.

Handhaven

Of de provincie gaat handhaven of niet hangt af van de uitkomst van een inhoudelijke toets die per handhavingsverzoek zal gaan plaatsvinden. Die is nog niet bekend, stelt een woordvoerster van de provincie. „Deze toets wordt in afstemming met de andere provincies, waar deze handhavingsverzoeken ook zijn neergelegd, uitgevoerd.”

De provincie bevestigt dat de inzet erop is gericht om de 200 bedrijven te gaan legaliseren. Daarbij wijst de provincie op het belang van rechtszekerheid.

De provincie verdedigt de gebruikte toetsingsmethodes om de vergunningen te beoordelen. Daarbij baseert ze zich op factoren rond uitstoot van stikstof uit de Regeling Ammoniak en Veehouderijen. „Die zijn gebaseerd op de beste wetenschappelijke kennis, en op zorgvuldige wijze en op basis van wetenschappelijke inzichten vastgesteld”, stelt de woordvoerster.