Aangeboden door Gemeente Gulpen-Wittem

Wordt gratis lid van ons inwonerspanel en laat uw stem horen!

 © Gemeente Gulpen-Wittem

Uw meningen, ideeën en kennis zijn erg belangrijk in keuzes die ons maar ook u aangaan. Wilt u meedenken over verschillende thema’s in Gulpen-Wittem? Word dan lid van ons inwonerspanel.

Gemeente Gulpen-Wittem

Als lid van ‘Gulpen-Wittem Spreekt’ heeft u direct invloed op de kwaliteit van uw leefomgeving, de gemeentelijke dienstverlening, beleid en projecten. Maximaal 3x per jaar ontvangt u via email een uitnodiging voor het invullen van een enquête. U kiest zelf of u mee wilt doen en u kunt zich op elk gewenst moment afmelden. Bijna 1000 inwoners zijn al lid! Kijk voor meer informatie op www.gulpen-wittemspreekt.nl.

Resultaten onderzoek post-corona bekend

In mei zette de gemeente via het inwonerspanel een enquête uit om de impact van corona op het leven, wonen en werken in Gulpen-Wittem te onderzoeken. Maar liefst 700 inwoners namen deel. De resultaten zijn nu bekend. Ze geven een beeld van waar inwoners, ondernemers, verenigingen, stichtingen en overige instellingen behoefte aan hebben. De gemeente kan aan de hand van de uitkomst beter bepalen op welke manier de lokale samenleving ondersteuning nodig heeft.