Voortaan droge voeten voor Ralf uit de gemeente Voerendaal

Print
Voortaan droge voeten voor Ralf uit de gemeente Voerendaal

We krijgen vaker te maken met hittegolven en hevige neerslag. De gemeente Voerendaal neemt samen met waterorganisaties maatregelen om wateroverlast te voorkomen. Zij kunnen de overlast niet alleen oplossen. Samen kan het verschil worden gemaakt. Ralf Wiertz, inwoner van de gemeente Voerendaal, heeft dit jaar zijn tuin Waterklaar gemaakt door 690 m2 af te koppelen.

“De hoeveelheid regen die de laatste jaren in een uur tijd uit de lucht komt vallen is soms meer dan waarop de riolering ontworpen is. Dit kwam vroeger zelden voor. We zien dus vaker en meer wateroverlast voor bewoners en bedrijven. Eén van de getroffen inwoners is Ralf Wiertz. Hij woont inmiddels 14 jaar in Retersbeek. In 2020 stond zijn woning voor de tweede keer blank door de hevige regenval”, aldus beleidsmedewerker Maryse van Montfort.

Van angstvalligheid naar rust
Ralf Wiertz: “We hebben de woning in 2007 gekocht en er vier jaar flink in geklust om de woning helemaal naar onze zin te krijgen. Eerst in 2016 en later nogmaals in 2020 kwam het water van alle kanten naar de woning toegestroomd door de lage ligging van onze woning met schade als gevolg. Gelukkig was ik goed verzekerd, maar dit gun je niemand. Het voelt als inbreuk op je privacy. Redenen genoeg om maatregelen te treffen. Samen met de gemeente en een adviesbureau hebben we een plan opgesteld om zoveel mogelijk verhard oppervlak van het riool af te koppelen en op eigen terrein te infiltreren, uiteindelijk 690 m2. Concreet wordt al het water van de daken opgevangen en van het regenwaterriool afgevoerd naar de vijver in de wei. Het water dat op de verharding valt, stroomt naar het laagstgelegen punt en vervolgens via een lijngoot naar de vijver in de wei. Deze oplossing geeft voor mij en mijn gezin rust. Als het nu stevig regent zitten we niet angstvallig naar buiten te kijken of het water al begint te stijgen.”

Getroffen maatregelen
Maryse van Montfort: “Samen boeken we het meeste succes om wateroverlast te voorkomen. Vanuit de gemeente hebben we de afgelopen jaren veel bestaande rioolsystemen omgebouwd. Van oudsher zat het vuilhuishoudelijk afvalwater en regenwater in een buis samen. Nu ontkoppelen we deze twee waterstromen door een nieuwe regenwaterriool aan te leggen. Hierdoor neemt de afvoercapaciteit toe en hoeven we het relatief schone regenwater niet te zuiveren. Achter deze regenwaterriolen worden ook buffers aangelegd om het water vertraagd te kunnen afvoeren naar een beek. Daardoor lopen deze beken minder snel over. Een oplossing die qua opzet ook is toegepast bij Ralf Wiertz. Daar wordt al het water van de daken opgevangen en van het regenwaterriool afgevoerd naar de vijver in zijn wei. Naast deze scheiding van de riolering hebben we in de gemeente nog meer maatregelen getroffen, zoals het verhogen van trottoirbanden en het plaatsen van extra afvoeren. Om onze wijken klimaatbestendig te maken moeten we de gehele openbare ruimte, zoals de wegen, groenplantsoenen aanpassen.”

Alleen samen maken we het verschil
Iedereen kan een steentje bijdragen aan een klimaatbestendige toekomst door de tuin Waterklaar te maken. Informeer eens bij je gemeente of er wellicht subsidieregelingen beschikbaar zijn waardoor je grotendeels gedekt wordt in de kosten van de maatregelen. Zo is er samen met Waterschap Limburg een subsidie om het hemelwater van bijvoorbeeld daken en terrassen af te koppelen. Meer informatie over de subsidieregeling en de oplossingen om je tuin Waterklaar te maken, vind je op de website www.waterklaar.nl/wateroverlast.