LIOF ondersteunt de duurzame businesscase

Print
LIOF ondersteunt de duurzame businesscase

Afbeelding: Wendy Boon en Laurens Eggen

Dat is het motto van Missie Limburg, de nieuwe koers van LIOF waarbij wordt ingezet op vier transities: energie, circulariteit, gezondheid en digitalisering. Met hulp van de kerninstrumenten advies, netwerk en financiering zet LIOF samen met ondernemend Limburg stappen om maatschappelijke impact èn economisch rendement te realiseren. In dit artikel spreken we twee ondernemers die met ondersteuning van LIOF actief zijn op het gebied van circulariteit en duurzame energie.

HEALIX: nieuw leven voor visnetten en landbouwplastic
Gebruikte kunststoffen recyclen tot basisgrondstof voor nieuwe producten. Dat is één van de grootste uitdagingen in de transitie naar een circulaire economie. Marcel Alberts gaat met zijn startup Healix in Maastricht afgedankte visnetten en synthetisch garenafval uit de landbouwsector verwerken tot granulaat dat geschikt is om bijvoorbeeld verpakkingen, scheepstouwen of weer nieuwe visnetten van te maken.

De fabriekshallen van Healix, gevestigd in een voormalige horecagroothandel op industrieterrein Beatrixhaven in Maastricht, staan nog grotendeels leeg. “Over een half jaar is dat anders”, verzekert Marcel Alberts. “Hier”, vertelt hij met een aanstekelijk enthousiasme als hij al lopend aanschouwelijk maakt hoe de fabriek eruit gaat zien, “wordt de komende maanden gebouwd aan een complete productielijn waarmee we achtereenvolgens gebruikte plastics gaan snijden, wassen, verhitten en door een extruder persen. Het resultaat zijn mooie korreltjes, geschikt voor heel veel toepassingen.”

“Ik ben dit bedrijf begonnen om een steentje bij te dragen aan de duurzame transitie”

Recycled water
In de aanloop wordt koortsachtig gewerkt aan enkele interne verbouwingen, elektra en een waterrecyclingsysteem. “In volle productie verbruikt de installatie 40 kuub water per uur. Kostbaar en bepaald niet duurzaam als we dat door het riool spoelen.

Dus recyclen we het water. Ik ben dit bedrijf begonnen om een steentje bij te dragen aan de duurzame transitie. Daarbij hoort ook verantwoord omgaan met water.”

Een jaar geleden was Marcel Alberts nog algemeen directeur van het internationaal opererende FibrXL, een leverancier van hoog¬waardige vezels aan verschillende industrieën. “De coronacrisis heeft me aan het denken ge¬zet. Ik wilde graag iets nieuws starten, inhaken op de circulaire transitie die de komende jaren in hoog tempo vorm moet krijgen.”

CIRCO Track
Een driedaags programma van LIOF en Rabobank over circulair ondernemen, CIRCO Track, gaf het laatste zetje. Marcel Alberts verkocht het overgrote deel van zijn aandelen in FibrXL, schreef een bedrijfsplan en klopte met succes aan bij RVO voor een zogenoemde VEKI-subsidie. “Met mijn eigen geld uit de verkochte aandelen had ik voldoende om de bank over de streep te trekken voor de verdere financiering.” Healix start met een productiecapaciteit van 6000 ton. Diverse toeleveranciers zijn al gevonden waaronder een Nederlandse producent van plastic netten waarop tulpenbollen gekweekt worden. Net als afnemers, waaronder een grote Israëlische producent van bindgarens voor de landbouw en een Belgische distributeur.

Motivatie
Marcel Alberts is optimistisch. “In het eerste kwartaal 2022 moeten we draaien. Eerst de productielijn monteren, testen en verfijnen. We zijn met LIOF in gesprek over een innovatiesubsidie, want er is best nog veel uit te zoeken. Ik schat dat we over een jaar met vijftien mensen hier werken. Die zijn we nu aan het werven. Lastig in deze tijd met de krappe arbeidsmarkt? Ja, maar wie hier komt werken draagt wel bij aan duurzaamheid. Een extra motivatie.”

Meer informatie? healix.eco

LIOF ondersteunt de duurzame businesscase
Foto: Marcel Alberts

SOLINSO: duurzame zonnedakpan
Paul de Jong leerde de wereld van zonnepanelen en -cellen kennen bij onderzoeksinstituut ECN. In 2014 ging hij samen met kunststofspecialist Bart Allard aan de slag en ontwikkelden ze in de eigen onderneming Solinso een dakpan met geïntegreerde zonnecellen.

“Concurreren met de Chinese producenten van gewone zonnepanelen is niet mogelijk”, verklaart de in Kessel gevestigde ondernemer. “Zo efficiënt en grootschalig, daar kunnen we in Europa niet tegenop. De zonnedakpan is echter een nicheproduct. We zijn sinds 2015 in bedrijf en leveren onze zonnedakpannen vooral aan luxe woningbouwprojecten waar de bewoners zelf invloed uitoefenen op de materiaalkeuzes. Mensen kiezen ervoor omdat ze een duurzaam en tegelijkertijd mooi dak willen. In Nederland gaat het nu om zo’n 500 daken per jaar met onze zonnedakpannen, in Duitsland groeit de markt veel harder. Voor ons zijn dit mooie aantallen en voldoende voor een gezonde bedrijfsvoering.”

“Mensen kiezen ervoor omdat ze een duurzaam en tegelijkertijd mooi dak willen”

Circulair
De zonnedakpan is op zich al duurzaam. Binnen twee jaar levert de pan meer energie en CO2-besparing op dan er gebruikt wordt om deze te kunnen produceren. Maar Solinso gaat nog een stap verder. “Onze dakpannen passen perfect bij de circulaire economie”, legt Paul de Jong uit. “De glaspanelen zijn aan het einde van de levenscyclus om te smelten tot nieuw glas. Daarnaast liggen de panelen in kunststof frames die volledig recyclebaar zijn. De frames kunnen afgesmolten worden, of afgebroken en versnipperd zodat het kan worden gemengd met nieuw kunststof granulaat.”

De laminaten (zonnecellen gelamineerd achter een glasplaat) importeert Solinso uit China, in Kessel worden ze geassembleerd in kunststof frames. “Het productieproces is zo duurzaam mogelijk gemaakt en ook logistiek hebben we iets bedacht. De kratten waarin de zonnepanelen zijn verpakt, gebruiken we weer om onze eindproducten aan onze klanten te leveren. Dat scheelt behoorlijk wat verpakkingsmateriaal en levert ook weer een bijdrage aan circulariteit.”

Meer informatie? Solinso.nl

LIOF ondersteunt de duurzame businesscase
Foto: Paul de Jong

LIOF
In de ontwikkelfase maakte Solinso twee keer gebruik van een LIOF-bijdrage uit het LimburgMakers programma. In 2017 stapte LIOF in als aandeelhouder met het Limburg Business Development Fund (LBDF).“We hadden kapitaal nodig om verder te groeien en de productie uit te breiden”, aldus Paul de Jong. “Dan is het fijn om LIOF als partner te hebben, ook als je bij de bank aanklopt voor financiering.”

Meer informatie? Liof.nl