Hoe wordt Limburg aantrekkelijk voor arbeidsmigranten?

Print
Hoe wordt Limburg aantrekkelijk voor arbeidsmigranten?

Limburg heeft de komende tien jaar 40.000 arbeidsmigranten nodig.   Afbeelding: De Limburger

Roermond -

Limburg heeft de komende jaren zeker 40.000 arbeidsmigranten nodig. Hoe zorg je dat die komen én blijven? Ondernemend Limburg, de drie regio’s en de provincie hebben een plan: meer en betere woningen, goede arbeidsvoorwaarden en inburgering.

Eigenlijk is het heel eenvoudig, zegt de voorzitter van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) Giel Braun: „Als we niets doen, krijgen we ons voedsel niet geproduceerd, kunnen de webshops hun spullen niet kwijt, loopt de zorg spaak en kunnen we geen kop koffie op het terras bestellen.” Door vergrijzing en het wegtrekken van jonge mensen, blijven er te weinig mensen over die het werk kunnen doen, zegt hij. „We hebben internationale werknemers keihard nodig. Ook om de samenleving staande te houden, want ook onze verenigingen en scholen lopen leeg.”

Er moet iets gebeuren, vonden de werkgeversverenigingen LWV, MKB-Limburg en de Land- en Tuinbouworganisatie LLTB, de regio’s Noord-, Midden- en Zuid-Limburg en de provincie, verenigd in een stuurgroep. En dus komen ze nu met de ‘visie internationale werknemers Limburg’. Hierin staan plannen om ervoor te zorgen dat Limburg aantrekkelijk wordt voor internationale arbeiders om hier te werken en te blijven wonen.

Privacy

Dat begint met huisvesting. Er zijn te weinig woningen, die in veel gevallen niet voldoen aan de basiseisen, zo schrijven de opstellers van de visie. ‘Er is te weinig privacy, te weinig ruimte, slechte voorzieningen en te grote afstand tot het werk.’ Dat moet afgelopen zijn, erkent Braun. „We willen geen woningen meer die niet voldoen aan het SNF-keurmerk dat voor alle woningen geldt.”

Limburg heeft in 2030 naar schatting 35.000 wooneenheden nodig (zie kader). En dat is een uitdaging, zegt Braun: „Er wordt in Noord- en Midden-Limburg al samengewerkt om woonruimte te realiseren, maar het is niet genoeg. Voor arbeiders die kortdurend hier komen, hebben we goede, verplaatsbare woningen nodig, dicht bij het werk. Voor de mensen die langer willen blijven, moeten we zorgen voor woningen middenin de samenleving zodat ze ook kunnen participeren. Maar we weten ook: Het woonaanbod is schaars voor iedereen.”

Overgekwalificeerd

Werknemers willen hierheen komen als de arbeidsvoorwaarden goed zijn, denkt de stuurgroep. Momenteel zijn werknemers vaak overgekwalificeerd, zijn er nauwelijks doorgroeimogelijkheden binnen een bedrijf en is er nog te vaak sprake van een ‘kwetsbare arbeidsrelatie’, zo schrijft ze. Een taal- en inburgeringscursus zou een goede oplossing zijn. Dat maakt niet alleen het werk veiliger, de werknemers kunnen dan ook beter meedoen in de samenleving. Braun: „Driekwart van de arbeiders wil graag contact met Nederlanders, maar de taalbarrière zit in de weg. Het zou goed zijn als deze werknemers zich kunnen aansluiten bij sport- of muziekverenigingen.”

De stuurgroep start komend voorjaar met diverse workshops voor iedereen die te maken krijgt met arbeidsmigranten om het nut en de noodzaak nog eens goed uit te leggen. Maar alles begint bij draagvlak, erkent Braun. „Het is cruciaal om de beeldvorming over internationale werknemers te keren. Ik ontken niet dat er in het verleden dingen niet goed zijn gegaan, maar nu moet het echt anders.”

40.000 mensen nodig

Het aantal arbeidsmigranten in Limburg zal in 2030 naar verwachting oplopen tot 120.000 mensen. Dat zijn er 40.000 meer dan nu. Veel werknemers zijn niet-geregistreerd, dat zijn er naar schatting 38.400.

De meeste arbeidsmigranten werken in de handel, industrie, horeca, landbouw en logistiek. Het grootste personeelstekort is te zien in de agrarische sector, industrie, bouw, transport, logistiek, technologie, media en telecom.

Van alle werknemers blijft 60 procent langer dan een jaar, 25 procent woont na drie jaar nog altijd in Nederland. Een derde blijft hier permanent. Volgens de stuurgroep zijn er in 2030 tenminste 35.000 wooneenheden nodig, daarvan liggen er 20.000 in Noord-Limburg, 6700 in Midden-Limburg en 7600 in Zuid-Limburg.

Het beheersen van de Nederlandse taal is belangrijk voor een veilige werkomgeving en voor participatie in de samenleving. 53 procent van de werkgevers zegt arbeidsmigranten niet echt te ondersteunen in taal.

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee