Fons en gemeente gaan uitdaging klimaatbestendige toekomst aan

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de reconstructie van de Valkenburgerstraat. Niet alleen de inrichting en de veiligheid van de straat zijn aangepakt, ook is er een gescheiden rioolstelsel en een regenwaterbuffer aangelegd. Samen met de gemeente Valkenburg aan de Geul besloot inwoner Fons Claessens de uitdaging aan te gaan om regenwater niet alleen af te voeren naar het regenwaterriool, maar ook om het daar te houden waar het valt.

Waterklaar

We krijgen in Limburg steeds vaker te maken met hevige regenbuien. Met de getroffen maatregelen in de Valkenburgerstraat is er sprake van minder wateroverlast, hoeft er minder schoon regenwater gezuiverd te worden van het vervuild rioolwater en wordt het grondwater op peil gehouden. Het regenwaterriool van de Valkenburgerstraat leidt namelijk direct naar twee waterbuffers, één aan de kop van de Rasberg en één aan het Monulphusplein in Berg en Terblijt.

Samen het waterprobleem oplossenWethouder Carlo Vankan van de gemeente Valkenburg aan de Geul licht toe: “Daar waar het kan, combineren wij wegconstructies altijd met klimaatmaatregelen. Het is in dat geval vanzelfsprekend om zowel een reconstructie aan de veiligheid en de inrichting van de weg uit te voeren als onder de grond een gescheiden rioolstelstel aan te leggen. De gemeente kan het waterprobleem niet alleen oplossen. Daar hebben wij de samenwerking en medewerking van de inwoners bij nodig. Samen kunnen wij dat aan.” Fons Claessens vult aan: “Het afkoppelen van regenwater als onderdeel van een wegreconstructie is een bijdrage aan gezonder klimaatbeleid van de gemeente, maar ook van de bewoners. In 2020 is het project Valkenburgerstraat met succes opgeleverd en mocht ik de regenpijp van mijn woning loskoppelen en aansluiten op de nieuwe regenwaterafvoer van de gemeente.”

Regenwater vasthouden“Naast de regenwateraansluiting in de grond heb ik in mijn tuin stenen vervangen door sedum planten, een grindkoffer geplaatst met drainage en waterdoorlatende bestrating aangelegd. Door het opvangen van regenwater in de tuin en de waterbuffers aan de kop van de Rasberg en het Monulphusplein wordt ook verdroging van de natuur tegengegaan,” stelt Fons Claessens. Carlo Vankan vult aan: “Voor de waterbuffers is enerzijds gekozen om het overtollige regenwater af te voeren en anderzijds om het regenwater zo lang mogelijk vast te houden om verdroging van de grond tegen te gaan. Het regenwater wordt in de waterbuffers opgevangen. Er ontstaan op die manier poelen die ook goed zijn voor de biodiversiteit. Vervolgens zakt het water langzaam weg in de grond.”

Stimuleringsregeling afkoppelenFons Claessens geeft tot slot aan: “Fijn dat ik op deze manier een mooie bijdrage kan leveren aan de natuur.” Carlo Vankan: “Ik hoop dat velen uw voorbeeld zullen volgen. De gemeente Valkenburg aan de Geul stelt samen met Waterschap Limburg een subsidie beschikbaar. Met deze zogenaamde stimuleringsregeling wil de gemeente particulieren, bedrijven, stichtingen en corporaties stimuleren om het (schone) regenwater af te koppelen van het riool en de neerslag daar te houden waar het valt. Met eenvoudige oplossingen is je tuin Waterklaar.” Kijk voor meer informatie over de stimuleringsregeling en maatregelen op www.waterklaar.nl/wateroverlast.