Water is onmisbaar voor alle leven op aarde

Print
Water is onmisbaar voor alle leven op aarde

We omringen ons dagelijks met water. Het is een vast en bijna vanzelfsprekend gegeven dat we volop water tot onze beschikking hebben. Weinigen zwemmen in het geld, maar bijna iedereen kan in het water zwemmen, het water drinken en in de regen lopen. Heel gewoon totdat er iets aan de hand is, dan blijkt hoe bijzonder kostbaar ons water is. Kleine en grote gevaren liggen op de loer. Virussen en bacteriën kunnen namelijk ongezien via het water ons lichaam binnendringen. Voor instellingen, bedrijven en scholen is het raadzaam om hiervoor een beheersplan op te stellen.

Onze waterhuishouding heeft alles te maken met het klimaat op aarde. Broeikasgassen, CO2, uitlaatgassen, vulkaanuitbarstingen, ze kunnen allemaal het klimaat op aarde beïnvloeden en daarmee gerelateerd de waterhuishouding ver weg of bij ons thuis.

Hittegolf

Al tientallen jaren volgden de jaargetijden elkaar als vanzelfsprekend op. De lente met de nieuwe blaadjes en bloemen, de zomer lekker warm, de winter met een flink pak sneeuw en de herfst in al haar kleurenpracht. Alles zoals we decennia lang gewend zijn. Soms waren er uitschieters, die tegenwoordig vaker voorkomen. In 2018 werden we getroffen door een extreme droogte. Dijken en landerijen kleurden geel. De boeren mochten hun land niet meer bewateren en voor velen was de hitte buiten niet te verdragen. Het ging hierbij om een extreem lange hittegolf die ons kikkerlandje teisterde. De temperatuur steeg niet alleen tot ongekende hoogte, ook was er een groot tekort aan neerslag. Bovendien strekte deze hete periode zich uit over een lange tijd. Ze begon al in de lente en hield de hele zomer aan.

Overstromingen

Na een drietal flink warme jaren op rij, bleek 2021 een zeer vochtig jaar te zijn. Er daalde flink wat water uit de hemel en het gezakte grondwater kwam hierdoor weer op een hoger peil te staan. Er viel zelfs zoveel water dat dit catastrofaal uitpakte voor Duitsland, België en het zuidelijke deel van Nederland. Veel mensen verdronken door dit ontembare natuurgeweld. In Nederland hielden de mensen, die wonen langs de grote rivieren, hun adem in. Door alle dijkversterkingen en vergroten van uiterwaarden bleef de kolkende waterstroom binnen de kaden kanalen en oevers van rivieren. Nederland haalde opgelucht adem.

Zwemmen

Hoewel het water flink woest tekeer kan gaan, blijkt water tijdens zomervakanties een echte kindervriend. Heerlijk zwemmen in meertjes, zee of zwembaden geeft de gekozen bestemming extra vakantiepret. Vakantiepret die makkelijk in het water kan vallen als het zwemwater besmet blijkt te zijn.

Bacteriën

In het open water kan dat komen door blauwalg terwijl in een zwembad legionella op de loer kan liggen. Legionella kan niet alleen in een zwembad voorkomen, het heeft te maken met de complete waterhuishouding en leidingennetwerk in bijvoorbeeld tehuizen, bij beurzen of scholen.

Tegen legionella zijn goede maatregelen te nemen die een uitbraak moeten voorkomen. Dit kan gerealiseerd worden middels een legionella beheersplan. Zo’n plan is zeer belangrijk voor scholen, omdat de veiligheid van kinderen een groot goed is.

Blauwalg in buitenwater kan toeslaan bij warme temperaturen en een teveel aan voedingsstoffen in het water. De term blauwalg kan verwarrend overkomen omdat het helemaal geen alg is maar een bacterie, die zich heerlijk kan ontwikkelen in een watertemperatuur tussen de twintig en de dertig graden. De bacterie is moeilijk te bestrijden. Daarom wordt een zwemgebied vaak afgesloten als er een te hoge concentratie aanwezig is. Kortom water is een kostbaar goed waar we zuinig mee om moeten gaan.