Enquête over Maastricht Aachen Airport: meerderheid Limburgers ziet meerwaarde in luchthaven

 © De Limburger

Beek
Frans Dreissen

Omwonenden van Maastricht Aachen Airport (MAA) zijn in meerderheid voor behoud van de luchthaven. Dat blijkt uit enquête in opdracht van Nieuwsblad Transport. Van hen is 21 procent voor groei en 32 procent voor gelijkblijvende activiteiten. Daarentegen pleit 37 procent voor sluiting.

De opiniepeiling is uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeks- en participatiebureau Toponderzoek uit Horst onder burgerpanels in 31 Limburgse gemeenten. In totaal hebben 5527 mensen de online-vragenlijst ingevuld.

Naast het totaalplaatje hebben de onderzoekers de resultaten uitgesplitst naar regio (Zuid- en Noord-Limburg), naar postcodegebieden rondom de luchthaven en naar leeftijd (jongeren, middelbaren, ouderen).

Limburg-breed

Limburg-breed verschillen de cijfers aanzienlijk met die van de omwonenden van de luchthaven. Een ruime meerderheid van alle respondenten (71 procent) vindt dat Maastricht Aachen Airport (MAA) van ‘grote meerwaarde, meerwaarde of enige meerwaarde’ is voor de provincie. Een vijfde (21 procent) van de Limburgers die hebben gereageerd, is voor sluiting.

In Zuid- en Noord-Limburg wordt nauwelijks verschillend geoordeeld over de luchthaven. Zuid-Limburgers (73 procent) zijn zelfs iets positiever dan Noord-Limburgers (68 procent). Het sentiment in de directe omgeving van MAA verschilt wel flink. 60 procent ziet tenminste enige meerwaarde; 36 procent nauwelijks of geen meerwaarde.

Reacties op de enquête

Wim Derks (Alliantie Tegen Uitbreiding MAA): „Ik vind dat de enquête onverantwoorde vragen bevat. Onderdelen zijn volstrekt suggestief en fout. We hebben het onderzoeksbureau gewaarschuwd dat als er geen rekening gehouden wordt met onze opmerkingen, wij een klacht zullen indienen. Wat betreft de bevindingen: als het woord werkgelegenheid valt, dan is uiteraard iedereen voor. Mensen worden op het verkeerde been gezet.”

Martijn Evers (We Love MAA): „De uitkomsten zijn weinig verrassend. Het is een bevestiging dat er groot draagvlak is voor de luchthaven. Zelfs onder omwonenden, ook al ervaren zij logischerwijs meer overlast. Ik vind wel dat de provincie zelf veel eerder zo’n enquête had moeten laten doen. Ik hoop dat het Limburgs parlement haar beleid niet laat afhangen van een kleine groep die hard schreeuwt.”

Wel/geen meerwaarde

Redenen om MAA meerwaarde toe te kennen zijn: werkgelegenheid, een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven, economisch belang, verbinding met de wereld. Er wordt opgemerkt dat ‘het vliegveld zorgt voor een betere positie en herkenbaarheid van de regio’ en ‘het zorgt ervoor dat wij geen aanvliegende vliegtuigen van Luik hebben, anders hadden we 24 uur per dag laagvliegers boven Zuid-Limburg’.

Limburgers die weinig of geen meerwaarde zien, spreken van: milieuhinder, geluidsoverlast en gezondheidseffecten voor omwonenden. Verder vinden zij ‘dat er voldoende vliegvelden in de buurt zijn’, ‘de luchthaven beperkt bijdraagt aan de werkgelegenheid/bedrijvigheid’ en ‘de kosten niet opwegen tegen de baten’.

Lees ook: We Love MAA over analyse toekomst vliegveld in Zuid-Limburg: aan zo’n poppenkast kunnen wij echt niet meewerken

Limburgers tot 40 jaar zijn over het algemeen optimistischer over MAA dan de oudere generaties, al lopen de uitkomsten niet ver uit elkaar.

Op de vraag of de luchthaven voor de inwoners zelf van meerwaarde is, antwoordt 38 procent van de Limburgers met ja en 59 procent met nee. Voorstanders prijzen onder meer de nabijheid en bereikbaarheid van de luchthaven. Nee-stemmers voeren aan dat ‘er genoeg vliegvelden in de buurt zijn’, ‘het aanbod te gering of niet aantrekkelijk genoeg is’ en zij omwille van klimaat ‘liever niet vliegen’.

Overlast

Hoe is het met de overlast? 13 procent van de Zuid-Limburgers geeft aan veel overlast te ervaren, tegenover 2 procent van de Noord-Limburgers. Verder geeft 41 procent van de Zuid-Limburgers aan er weliswaar iets van te merken, maar er niet zo’n last van te hebben. 43 procent van de zuiderlingen ervaart geen overlast.

Onder inwoners van de postcodegebieden rond de luchthaven wordt meer overlast ervaren. 31 procent geeft aan veel, terwijl 45 procent zegt wel iets van hinder te merken, maar er niet zo’n last van te hebben. Bijna een kwart (24 procent) ervaart in het geheel geen overlast.

Toekomstscenario’s

De onderzoekers peilden ook de stemming wat betreft toekomstscenario’s voor de luchthaven. Meer dan de helft (61 procent) heeft een voorkeur voor groeien (31 procent) of gelijk blijven (30 procent). Ruim één op de vijf (21 procent) ziet liever sluiting van MAA. Het scenario krimpen krijgt de voorkeur van 10 procent van de ondervraagden.

Van de omwonenden van de luchthaven is een kleine meerderheid voor de scenario’s groei (21 procent) en gelijk blijven (32 procent). Voor de optie krimp is 9 procent; voor sluiting 37 procent.

Op de vraag waarop MAA zich zou moeten richten in de toekomst, geeft de helft van de Limburgers de voorkeur aan een combinatie van personenvervoer en luchtvracht. Voor alleen personenvervoer of luchtvracht is 11 procent. De rest heeft geen voorkeur of weet het niet.

Bekijk hier het volledige resultaat van de enquête.