Nieuwe ideeën voor een nóg beter Zuid-Limburg

Print
Nieuwe ideeën voor een nóg beter Zuid-Limburg

Vrijwilligers plaatsen een bankje in de natuurspeelplaats in Vilt. 

In Zuid-Limburg zijn de afgelopen jaren 21 projecten ontstaan die het platteland verbeteren. Deze projecten krijgen subsidie van het subsidieprogramma LEADER Zuid-Limburg. Van een blindentuin tot een smaaktheater, en van een nieuw park tot een boomgaard. Nu komen er nieuwe projecten aan.

Sinds de nieuwe subsidieperiode in juni van start ging, hebben al veel mensen nieuwe ideeën voor Zuid-Limburg ingediend. Daartussen zitten veel ideeën die kans maken op een LEADER-bijdrage om hun plannen uit te voeren.

Momenteel worden deze projectideeën verder uitgewerkt. Om hun ideeën werkelijkheid te maken, krijgen de initiatiefnemers ondersteuning van de Lokale Actiegroep (LAG). De LAG bestaat uit vertegenwoordigers van groeperingen en inwoners uit Zuid-Limburg die het subsidieprogramma uitvoeren en zo helpen om de dromen in een gemeenschap te realiseren.

Wilt u weten welke ideeën straks een project worden? Volg dan op LinkedIn de pagina ‘LEADER Zuid-Limburg’ of volg de website www.leaderzuidlimburg.nl.

Erfgoed
De ingediende ideeën zijn dus officieel nog geen LEADER-projecten, maar we kunnen al wel iets zeggen over de thema‘s die vaak terugkomen. Ten eerste zijn er veel ideeën voor projecten om de cultuurhistorie van een streek te laten zien en het erfgoed in stand te houden. Enkele initiatiefnemers willen de cultuurhistorie veel meer op de voorgrond zetten. We delen die geschiedenis over onze eigen streek nog veel te weinig met onze kinderen. Andere initiatiefnemers willen daarom moderne educatiemiddelen ontwikkelen die het verhaal van onze streek vertellen.

Nieuwe ideeën voor een nóg beter Zuid-Limburg
Het nieuwe Clemenspark in Onderste Merkelbeek krijgt steeds meer vorm.

Gezonde voeding
Die focus op de jongere generaties zien we ook terug bij de ideeën rondom gezonde voeding en ecologie. Met aandacht voor gezondheid, duurzaamheid en korte ketens. Veel ideeën maken duidelijk dat inwoners meer invloed willen op hoe hun voeding ontstaat. Ook de voedselproducenten in de streek willen meer grip krijgen op hun voedselafzet, met eerlijke producten voor eerlijke prijzen. Veel initiatiefnemers denken aan het opzetten van een coöperatie. Tot slot zijn er weer mooie ideeën binnengekomen waarin kernen op het platteland dorpsgaarden en voedselbosjes willen inrichten. Een plek waar mensen elkaar ontmoeten en ertoe doen.

Zuid-Limburg bruist dus weer van de goede ideeën. Met deze manier van werken, waarbij mensen zelf aan de slag gaan met wat zij belangrijk vinden in hun gebied, wordt onze regio nóg beter. LEADER Zuid-Limburg blijft daar graag een rol in spelen.

Nieuwe ideeën voor een nóg beter Zuid-Limburg
Vrijwilligers planten Sjweikeser Rèngelaot pruimenbomen in Sweikhuizen.

Wat gebeurt er bij lopende projecten?
Een paar updates vanuit bestaande projecten:

• Bij Kasteelpark Elsloo hebben zo‘n 20 vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken tijdens de natuurwerkdag. Zij hebben een bosrand bij het natuurpark weer wat opener gemaakt, zodat er meer licht op de bodem valt en er meer ruimte is voor verschillende struiken.

• Vrijwilligers hebben ook hard gewerkt aan de natuurspeelplaats in Vilt. Ze hebben 52 struiken geplant en twee bankjes op hun plek gezet bij de jeu-de-boulesbanen.

Nieuwe ideeën voor een nóg beter Zuid-Limburg
Vrijwilligers tijdens de natuurwerkdag in Kasteelpark Elsloo.

• In Onderste Merkelbeek begint het Clemenspark steeds meer vorm te krijgen. Het vroegere kloosterterrein wordt omgetoverd tot een nieuw park. Inmiddels zijn de contouren van de oorspronkelijke Paterskerk zichtbaar gemaakt. De gemeenten Brunssum en Beekdaelen zijn druk bezig met de ontsluiting van het terrein.

• In de Beegse Maasvallei zijn de nieuwe wandelpaden rond de Elba en naar Obbicht klaar voor gebruik. Ook de natuurleerplek in de vorm van een amfitheater is gereed. Hier kunnen groepen kinderen leren over de natuur. Wandelaars kunnen de plek gebruiken als rustplaats.

• Vrijwilligers hebben zo‘n 60 bomen van de bekende pruimensoort Sjweikeser Rèngelaot bij geplant op het perceel aan de Vloedsgraaf in Sweikhuizen. Daarmee zijn alle door LEADER gesponsorde pruimenbomen geplant.

• In het 4D-Smaaktheater in De Reusch in Schimmert is een film te zien over Limburgse streekproducten. Lokale producenten van bijvoorbeeld grottenham, honing en oesterzwammen komen aan bod, net als belangrijke periodes voor de Limburgse gastronomie.

Nieuwe ideeën voor een nóg beter Zuid-Limburg
De natuurleerplek in de vorm van een amfitheater in de Beegse Maasvallei.

Nieuwe ideeën
Het gaat momenteel hard met de al ingediende ideeën. We verwachten dat we op korte termijn onze middelen hebben besteed. Dat is mooi en laat zien dat het in Zuid-Limburg bruist van de initiatieven. Maar het is ook jammer, want het betekent misschien dat we niet alle goede ideeën die nog opborrelen kunnen honoreren vanuit het LEADER-fonds. Samen met u kunnen we wellicht nog andere mogelijkheden vinden.

Meer weten?
Ga naar www.leaderzuidlimburg.nl.

Nieuwe ideeën voor een nóg beter Zuid-Limburg