Ministerie ruimt rotzooi failliet aardwarmtebedrijf in Horst op; kosten: 700.000 euro

Tuinder Frank van Lipzig, een van de initiatiefnemers van aardwarmtebedrijf CLG, bij de installatie. © archief Mara van den Oetelaar

Horst -

Omdat het afval van het failliete aardwarmtebedrijf CLG in Horst nog steeds niet is opgeruimd, gaat het ministerie van Economische Zaken dat doen. De rekening komt op het bordje van de curator.

Peter Heesen

De kosten worden geschat op 700.000 euro. Ze zijn zo hoog, omdat het om licht radioactieve stoffen gaat, wat de afvoer en verwerking ingewikkelder maakt, schrijft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De werkzaamheden starten deze maand en duren tot medio februari 2022.

Het SodM, de inspectiedienst van het ministerie van EZ, stelt dat zijn geduld op is. Het gaf het bedrijf CLG in glastuinbouwgebied Californië in 2020 al een boete van drie ton, omdat testwater uit de boorputten niet op tijd was afgevoerd. De boete werd niet betaald, omdat CLG in oktober 2020 failliet ging.

Aardbeving

Het bankroet was aangevraagd door de initiatiefnemers zelf. Dat gebeurde nadat het oppompen van heet water uit aardlagen van twee kilometer diep was stilgelegd vanwege een lichte aardbeving in 2018. Het water werd gebruikt om de kassen van tuinders te verwarmen die aan het project deelnamen.

Het SodM vroeg curator Jos Bloo zijn verantwoordelijkheid te nemen en het vervuilde water op te ruimen. Bloo erkende dat het zijn taak is de milieuregels na te leven, maar voegde eraan toe dat er binnen de failliete boedel geen geld is om aan zijn verplichtingen te voldoen, zo bleek destijds uit informatie van het SodM.

Laatste waarschuwing

De inspectiedienst gaf de curator van CLG dit voorjaar een laatste waarschuwing: de troep moet weg om het voortdurend risico voor het milieu te beëindigen. Zo niet, dan doet SodM dat op kosten van de curator. Als de curator de rekening niet kan betalen, doet het Rijk dat.

Het zou overigens kunnen dat binnenkort alsnog geld in de failliete boedel stroomt. Curator Bloo maakte in juni van dit jaar bekend dat hij de installatie verwacht te kunnen verkopen, ofschoon EZ vooralsnog weigert een vergunning te verlenen, omdat niet is aangetoond dat de winning van aardwarmte veilig kan gebeuren.

‘Nieuwe ontwikkelingen’

In zijn aangepast verslag van 26 november schrijft Bloo dat zich „nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan”. Desondanks verwacht hij op korte termijn de verkoop af te ronden. Bloo was niet voor een toelichting bereikbaar.

Pieter van den Bergen, directeur toezicht geothermie bij SodM, wijst erop dat CLG aantoont hoe belangrijk het is „dat de financiële zekerheid van geothermiebedrijven is gegarandeerd”. Hiermee wordt volgens hem voorkomen dat de overheid voor kosten opdraait als een bedrijf in de problemen komt.

Wil je alle Plus-artikelen lezen?

Dagelijks publiceren we meer dan 100 Plus-artikelen op onze site & app. Nieuws, achtergronden, analyses, reportages, interviews en columns. Word nu digitaal abonnee en kies voor een jaar lang korting of maandelijkse flexibiliteit.

Kies digitaal