Groene en grijze stroom: waar komt die benaming vandaan?

Print
Groene en grijze stroom: waar komt die benaming vandaan?

Afbeelding: Pexels-photo

Kleuren worden vaak aan zaken gekoppeld. Denk eens aan een grijs kenteken, rodehond en blauw bloed. Dit betekent niet letterlijk dat een grijs kenteken grijs is, rodehond is geen hond met een rode kleur maar een ziekte en blauw bloed is niet echt blauw van kleur, maar wordt gebruikt om mensen van adel aan te duiden. En zo heb je ook grijze en groene stroom. Stroom heeft niet een kleur, maar een benaming met een kleur is vooral symbolisch van aard. Wat is het verschil tussen groene en grijze stroom?

Groene stroom

Groen is de kleur van de lente, vernieuwing en jong. Denk maar eens aan het woord groentjes. Dit wordt gebruikt voor mensen die pas nieuw ergens zijn, of die nog heel jong zijn. Het associeert heel snel met natuurlijkheid, milieuvriendelijkheid en gezond. In bijvoorbeeld Ierland wordt groen ook gekoppeld aan de kleur van geluk, de kleur van het klavertje vier.

Het is dus niet voor niets dat groene stroom deze benaming heeft. Het is stroom waaraan de natuur een handje heeft meegeholpen. Het wordt opgewekt op een duurzame manier. Denk bijvoorbeeld aan zonne- en windenergie maar ook energie uit waterkracht. Tijdens het productieproces komt er minder tot geen CO2 vrij. Door de verbranding van fossiele brandstoffen als kolen, olie en gas komt CO2 vrij. Hierdoor warmt de aarde op. Met groene stroom is er dus weinig tot geen uitstoot van CO2. Helaas is het aandeel groene stroom nog beperkt, in Nederland zijn er maar enkele energieleveranciers die 100% groene stroom verkopen. Als je bewust wilt kiezen voor groene stroom, is het goed om te letten op waar de stroom vandaan komt. Is er sprake van Nederlandse stroom? Dan is er heel weinig uitstoot. Is de stroom ergens anders opgewekt? Door het transporteren van de stroom is er dan vaak weer sprake van een hogere CO2-uitstoot.

Grijze stroom

Grijs staat symbool voor saai en onzeker. Grijze stroom uit fossiele brandstoffen is niet-duurzame stroom. De bronnen van grijze stroom raken uitgeput, zoals steenkool en aardgas. Er ontstaan dus tekorten in deze vorm van stroom. Hierdoor stijgen de energieprijzen. Daarnaast komt er tijdens de productie van brandstof tot energie ook weer broeikasgassen vrij. Een andere vorm van grijze stroom is kernenergie. Kernenergie kan niet uitgeput raken, maar wel is het afval van kernenergie schadelijk. Dit afval is namelijk radioactief, en de straling die hierbij vrijkomt kent milieu- en gezondheidsrisico’s.

Groengrijs

Ook kan het zo zijn dat er sprake is van sjoemelstroom: grijze stroom in een groen jasje. Als consument denk je dat de stroom die jij verbruikt, groen is. Dit komt door opgekochte Garanties van Oorsprong. Deze certificaten kunnen los van de daadwerkelijk aanwezige elektriciteit worden ingekocht in het buitenland, bijvoorbeeld Noorwegen. In Nederland wordt dit gecombineerd met grijze stroom. De certificaten van Pure Energie komen uit de groene stroomproductie van hun eigen windmolenparken en zonnepanelen. Zij verkopen niet meer stroom dan dat ze zelf opwekken. Hierdoor weet je als klant zeker dat jouw stroom 100% groen is.