Aangeboden door Gemeente Gulpen-Wittem

Gratis cliëntondersteuning voor inwoners Gulpen-Wittem

 © gemeente Gulpen-Wittem.

Krijgt u zorg of ondersteuning? Of heeft u zorg en ondersteuning nodig? Dan heeft u contact met de gemeente of een andere organisatie. Er vindt dan vaak een persoonlijk gesprek plaats. U mag altijd iemand meenemen naar dit gesprek. Bijvoorbeeld een familielid, vriendin, buurman of een ander vertrouwd persoon.

gemeente Gulpen-Wittem

Is er niemand uit uw eigen omgeving die u hierbij kan helpen? Of wilt u dit niet? U kunt uw vragen en zorgen ook delen met een onafhankelijke vertrouwenspersoon van een neutrale organisatie. Dit heet cliëntondersteuning. De cliëntondersteuner bekijkt samen met u wat u nodig heeft om weer verder te kunnen. En gaat, als u dat wilt, mee naar gesprekken.

Wat doet een cliëntondersteuner?De cliëntondersteuner kan:• Met u meegaan naar gesprekken;• U helpen bij het aanvragen van zorg en ondersteuning;• Helpen met het uitzoeken wat uw vragen en wensen zijn en deze onder woorden brengen;• Helpen bij het zoeken naar de juiste informatie;• Aan u uitleggen hoe een aanvraag verloopt;• Helpen bij het maken van eigen keuzes;• Meedenken en helpen zoeken naar oplossingen met mensen in de eigen omgeving;• Meedenken en helpen zoeken naar mogelijkheden in de buurt;• Helpen als u het oneens bent met de zorg of ondersteuning die u krijgt.

Voor wie?Cliëntondersteuning is voor alle inwoners uit Gulpen-Wittem die vragen hebben over zorg en ondersteuning; óók mensen die al zorg en ondersteuning krijgen. Deze hulp is gratis!

Waar kunt u terecht?U kunt terecht bij Stichting MEE. MEE vindt dat iedereen moet kunnen meedoen, ook mensen met een beperking of een andere kwetsbaarheid. Maar dat lukt niet iedereen. Sommige mensen hebben tijdelijk een steuntje in de rug nodig. Daarom is er cliëntondersteuning. Kijk voor meer informatie op de website van stichting MEE.