Trends arbeidsmarkt 2022 volgens Page Personnel: arbeidsmarkt flink uit balans door coronasteun

 

 © Hollandse Hoogte / David Rozing

Het afgelopen jaar was het voor werkgevers opnieuw een grote opgave om nieuw personeel te vinden. Mede door overheidsingrijpen rondom coronamaatregelen is de arbeidsmarkt flink veranderd. De arbeidsmarkt zit op slot, concludeert werving- en selectiebureau Page Personnel. Toch verwacht de organisatie dat in 2022 de balans op de Nederlandse arbeidsmarkt weer voor een deel zal terugkeren.

Lieke Rijkx, WijLimburg

De huidige arbeidsmarkt is niet gezond. Coronasteun vanuit de overheid brengt de markt uit balans. Bedrijven die failliet zouden moeten zijn, blijven bestaan doordat medewerkers aan het werk gehouden worden terwijl er geen werk is. Op korte termijn is dit vanuit economisch oogpunt wellicht niet verkeerd, maar voor de arbeidsmarkt minder wenselijk. Veel bedrijven kunnen hun personeel niet langer aanhouden als de coronasteun stopt, waardoor een deel van de krapte op de arbeidsmarkt verdwijnt. Deze mensen komen immers weer de arbeidsmarkt op en dat moet zorgen voor meer sollicitaties per vacature en dus meer keus voor de werkgever.

Krapte

Deze krapte op de arbeidsmarkt is vooral te voelen in de evenementen- en horecasector. „Mensen beginnen de voordelen van kantoorbanen te zien en stappen af van de sector waarbinnen het afgelopen jaar veel onzekerheid heerste”, vertelt Martijn Goudswaard, Managing Director bij Page Personnel. Hij ziet een viertal ontwikkelingen die de boventoon gaan voeren in 2022:

1. Schaarste drijft salarissen op

De minieme hoeveelheid werkzoekenden zorgt ervoor dat salarissen worden opgedreven. Goudswaard licht toe: „Door de ‘werknemer gestuurde markt’ is het veranderen van baan nu financieel het meest gunstig. Veel mensen hebben gewacht tot de storm rondom corona is gaan liggen, maar de stroom van mensen die nu alsnog van baan wisselt, is op gang gekomen.”

2. Balans vinden tussen werken op kantoor en thuis

Het thuiswerken is één van de grootste veranderingen in de arbeidsmarkt in decennia. Dit brengt voor werknemers en werkgevers voor- en nadelen met zich mee. Zo missen medewerkers binding en het groepsgevoel dat het kantoor geeft. Daarnaast is het lastig om flexibel werken te realiseren bij beroepen die bijvoorbeeld gebonden zijn aan tijdsblokken of locaties. Ook hebben jonge mensen rolmodellen nodig om zich te ontwikkelen. Wanneer zij veelal vanuit huis werken, zijn ze (te) veel op zichzelf aangewezen. De combinatie van thuiswerken en persoonlijke ontwikkeling zorgt voor spanning, omdat coaching op de werkvloer voor veel starters en mediors heel belangrijk is. Aan de andere kant zijn medewerkers gewend geraakt aan de flexibiliteit die het thuiswerken met zich meebrengt. Er is minder reistijd en er is ruimte om onder werktijd soms even iets anders te doen, zoals sporten of aandacht besteden aan de kinderen.

3. Parttimers kunnen meer uren gaan werken

Thuiswerken geeft de mogelijkheid om meer fulltime te werken aangezien de flexibiliteit het vaak makkelijker maakt om gezin en werk te combineren. Goudswaard is van mening dat dat vooral een goede ontwikkeling is voor vrouwen: „Omdat vooral vrouwen parttime werken, verbetert hun positie op de arbeidsmarkt als zij ervoor kiezen fulltime te gaan werken. Ze kunnen makkelijker aan een baan komen en krijgen vaker de kans om door te groeien naar een nieuwe rol.” Als meer personen fulltime werken, neemt de krapte op de arbeidsmarkt af. Er zijn dan minder mensen nodig om hetzelfde werk te doen.

4. Diversiteit en inclusie komen hoger op de agenda

Diversiteit en inclusie zijn steeds belangrijker wordende thema’s binnen het HR-beleid. 73% van de werkzoekenden vindt een organisatie met een divers werknemersbestand aantrekkelijker dan een werkgever die daar minder aandacht aan besteedt, blijkt uit een enquête van PageGroup. Veel bedrijven zijn bezig om hiervoor beleid te ontwikkelen of hebben al verbeteringen geïmplementeerd. Structureel thuiswerken is hierop niet van goede invloed, vindt Goudswaard. „Als het beleid is ontwikkeld en er een divers team is samengesteld, ben je er nog niet. Met name inclusie kan zich op de werkvloer het beste ontwikkelen als de mensen ook daadwerkelijk bij elkaar zijn. Op die manier leer je elkaars verschillen te waarderen en ermee om te gaan als een eigenschap van een collega bijvoorbeeld wat minder in ‘jouw straatje’ past.” Thuiswerken zorgt op individueel niveau voor meer focus op jezelf en minder focus op het team. In het nieuwe jaar moet de balans tussen thuis werken en op kantoor werken beter worden.

5. Ontwikkeling en training zijn prioriteit van werkzoekenden

Ontwikkeling en training staan bovenaan de prioriteitenlijst van werkzoekenden. Hoewel werkgevers vaak in trainingen voorzien, is de behoefte vanuit de werknemer niet altijd vervuld. Werkgevers denken veel te doen aan de ontwikkeling van werknemers, maar volgens de werknemers zelf valt dit vaak tegen. Ook vinden werkgevers het moeilijk om te erkennen dat werknemers hun baan ontgroeien en toe zijn aan een nieuwe stap. Martijn Goudswaard: „Alhoewel er genoeg werkgevers zijn die ontwikkeling en doorgroeien stimuleren, zijn er ook zeker zoveel werkgevers die werknemers juist bij een bepaalde functie willen houden omdat de zoektocht naar en het inwerken van een nieuwe werknemer in die functie intensief is.”

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee