Pastoor Broekhoven: ‘Het licht zal het winnen van de duisternis’

Print
Pastoor Broekhoven: ‘Het licht zal het winnen van de duisternis’

Pastoor Broekhoven.  Afbeelding: Rob Oostwegel

Vaals -

Kerstmis 2021 is er door de coronamaatregelen opnieuw één die niet kan worden gevierd zoals het eigenlijk zou moeten.

Kerst is normaal gesproken immers een feest van ontmoeten, verbinden, gezelligheid en onderling contact.

Hoewel velen dat waarschijnlijk ‘gewoon‘ als vanouds zullen doen, valt niet te ontkennen dat mensen op het moment aanzienlijk in hun mogelijkheden worden beperkt. Al was het maar, doordat zoiets simpels als het bijwonen van een gezinsviering of nachtmis, wat in Limburg nog steeds een traditie is, slechts in beperkte mate - of zelfs helemaal niet - mogelijk is.

Lees ook: De kerstboodschap in crisistijd: zalvende woorden, nuchterheid of toch wat humor?

De Limburger vroeg pastoor Broekhoven van Vaals, Vijlen, Lemiers en Holset daarom naar zijn kerst- en nieuwjaarswens, zodat zijn boodschap zich niet beperkt tot de maximaal vijftig mensen die een mis mogen bijwonen.

Kerstwens

„Kerstmis in de Sint Pauluskerk in Vaals,

Op heilige avond spoedden zich honderden gezinnen naar de kinderkerstviering in de Sint Pauluskerk, met de levende kerststal en een echt baby’tje, gespeeld en gezongen met medewerking van jongens en meisjes van de basisscholen.

Al voor het tweede jaar blijft het stil.

Om 24.00 uur kwamen de mensen van alle kanten voor de nachtmis en werd het kind de kerk binnengedragen met medewerking van de fakkeldragers van de Vaalser Turn Vereniging, die het licht van Bethlehem begeleidden.

Al voor het tweede jaar geen nachtmis.

Op eerste kerstdag bezochten nog altijd 250 gelovigen de heilige missen en op tweede kerstdag zat de kerk vol, wanneer het Koninklijk Mannenkoor en het CCK in federatie de hoogmis opluisterden.

Al voor het tweede jaar stilte.

Ik noem deze feiten om te illustreren waarom ik – naast de vieringen op heilige avond, welke door de bisschoppen zijn gecanceld – het voor mij als pastoor niet mogelijk is op verantwoorde wijze wel een heilige mis op 25 en 26 december te houden.

Onze kerk is de hele dag geopend en iedereen is er welkom. Gezien de vele bezoekers (niet alleen uit Vaals, maar ook Aken, de omliggende dorpen, Simpelveld en Maastricht, uit het Bungalowpark en de twee hotels) kan ik onmogelijk 100 personen laten reserveren, terwijl voor vele anderen de deur gesloten zou blijven.

Dat zou beslist ‘geen vrede in Vaals’ betekenen. Wel is er op 25 en 26 december van 10.00 tot 12.00 uur aanbidding van het allerheiligste en bestaat de mogelijkheid de communie te ontvangen.

Mijn gedachten zijn heel bijzonder bij de bewoners van het zorgcentrum Langedael dat in deze dagen geteisterd wordt door besmettingen, maar evenzeer denk ik aan al die mensen die voor de tweede maal het ‘echte’ kerstgebeuren in onze kerk moeten missen.

Tot slot twee citaten uit de kerstpreek:

In de Duitse taal kennen wij het lied ‘O du fröhliche’, het lied dat Johan Daniel Falk in 1816 schreef, nadat hij vier van zijn zeven kinderen had verloren aan tyfus. Hij stichtte een opvangcentrum voor de verlaten kinderen van Weimar en wijdde dit lied aan de kinderen van dit weeshuis.

En juist dit lied plaatst ons midden in de huidige pandemie. ‘Welt ging verloren, Christ ist geboren’, en ondanks alles toch: ‘Freue dich!’

Een ander lied, dat geen echt kerstlied is, namelijk van Ede Staal: ‘Het is nog nooit, nog nooit zo donker geweest, of het werd licht’. En toch plaats ik het vandaag als kerstlied: het licht zal het winnen van de duisternis, het goede van het kwaad; dat is de boodschap van het kerstkind en dat uiteindelijk zijn beslag krijgt in de blijde boodschap van de grote Jezus Christus.

God is een-van-ons geworden en hij zal de mensen blijven liefhebben, ook wanneer zij soms eigenzinnig eigen wegen willen gaan. Dat is de reden om met alle beperkingen toch volmondig te kunnen zeggen: Aan alle mensen een zalig kerstfeest! Moge Gods zegen ons bijstaan in het nieuwe jaar 2022!

P.S. Op de website van de R.K. Parochie Sint Paulus Vaals kunt u een opname zien en horen van een Kerst-eucharistieviering in drie talen. De sopranen Amy en Manuela Schillings verwennen ons met hemelse klanken!”

Met vriendelijke groet,

Pastoor Ger Broekhoven

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee