Klein lichtpuntje voor huizenkoper, minder voordeel elektrisch rijden: dit verandert er in 2022 in uw portemonnee

 © Ronald Visser

Zoals bij iedere jaarwisseling, verandert er ook per 1 januari 2022 nogal wat in de financiële regelgeving. Veel voordeeltjes voor de belastingbetaler zitten er helaas niet bij. Autorijden wordt duurder en de hypotheekrenteaftrek kalft verder af. Dit zijn de belangrijkste veranderingen.

Pieter van Erven Dorens en Marlou Visser

In het nieuwe coalitieakkoord werden ook maatregelen aangekondigd die burgers financieel nadeel of voordeel kunnen bezorgen, maar die plannen moeten nog door het parlement komen. Het betreft onder meer de afschaffing van de belastingvrije ’jubelton’ en een geringere bijtelling van de studieschuld bij hypotheken. Ook zijn er plannen om het voor senioren eenvoudiger te maken om een deel van de waarde van hun huis te incasseren.

 © De Telegraaf

Consumenten krijgen in 2022 waarschijnlijk te maken met stijgende prijzen op vele vlakken. Zo verwacht Rabobank voor 2022 een inflatie van 3,8%. Dat komt vooral door de opgelopen energieprijzen. Tegelijk verwachten de meeste economen dat de huizenprijzen blijven stijgen. Rabobank rekent op een prijsgroei van 12,4%, ABN Amro verwacht een plus van 10%.

Lees ook: Iedereen gaat het merken, in de portemonnee of ergens anders: dit gaat per 1 januari allemaal veranderen

Accijns

De accijns op een liter benzine gaat omhoog van 81,3 cent naar 82,4 cent. Dat betekent dat de Nederlandse overheid op een gemiddelde tankbeurt inclusief btw ruim 53 cent meer incasseert Daarentegen blijft de accijns op bier, wijn en sterke drank hetzelfde.

Bijtelling leaseauto

Wie een emissievrije personenauto van de zaak gaat rijden en die ook privé gebruikt, krijgt minder korting op de bijtelling en dus minder belastingvoordeel. De catalogusprijs waarover de korting van toepassing is, wordt verlaagd van 40.000 euro naar 35.000 euro. De bijtelling gaat omhoog van 12% naar 16%. Voor het bedrag boven de maximumprijs, geldt de reguliere bijtelling van 22%, dezelfde als voor auto’s met een brandstofmotor.

Private lease

Vanaf 1 april 2022 wordt 100% van het totale leasecontract geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (was 65%). Bij een maandbedrag van 400 euro kan dit in een voorbeeld van De Consumentenbond betekenen dat je in plaats van 330.000 euro nog maar 225.000 euro kunt lenen.

Huren

De kale huur van een sociale huurwoning bedraagt in 2022 maximaal 763,47 euro. Om sociaal te gaan huren bij een woningcorporatie gelden twee inkomensgrenzen: 40.765 euro voor alleenwonenden en 45.014 euro voor meerpersoonshuishoudens. In de gereguleerde sector mogen de huren niet verhoogd worden tot 1 juli 2022. Sociale huurders met een middeninkomen of hoger kunnen wel te maken krijgen met een forse huurverhoging, meldt huurdersorganisatie Woonbond in zijn vooruitblik voor 2022. Die verhoging kan maximaal 100 euro per maand bedragen. Verhuurders mogen in de vrije sector de huur vanaf 1 januari maximaal met 3,3% verhogen.

Renteaftrek

Een huiseigenaar met inkomen in de hoogste belastingschijf, kon in 2021 zijn hypotheekrente voor 43% aftrekken. Dat percentage wordt verder afgebouwd naar 40%. „Het is daarom wel verstandig om je voorlopige aanslag voor 2022 alvast kritisch te bekijken en checken of je persoonlijke situatie nog overeenkomt”, adviseert Vereniging Eigen Huis.

Lees ook: Geen zin in box 3 van de fiscus? Breng je spaarsaldo omlaag

Eigenwoningforfait

Het percentage voor de berekening van het eigenwoningforfait daalt van 0,50% naar 0,45% voor woningen met een WOZ-waarde tot 1.130.000 euro. Daar tegenover staat dat de WOZ-waarde komend jaar wel 8,5 tot 9% zal stijgen, verwacht Eigen Huis. Per saldo zal het eigenwoningforfait daarom in veel gevallen niet lager uitkomen.

 © De Telegraaf

Leennormen

De hypotheeknormen blijven gelijk, heeft het kabinet besloten op advies van het Nibud. Kortweg komt dat erop neer dat alleen huishoudens die meer gaan verdienen, een hogere hypotheek kunnen afsluiten in 2022. Voor de meeste midden en hogere inkomens geldt dat ze hetzelfde bedrag kunnen lenen als nu, constateert Van Bruggen Adviesgroep.

Hypotheekgarantie

In 2022 stijgt de NHG-kostengrens van 325.000 naar 355.000 euro. Als energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd, dan is de grens 6% hoger, namelijk 376.300 euro in 2022 (van 344.500 euro in 2021). In 2021 betaalden woningkopers 0,7% over de hoogte van hun hypotheek voor het afsluiten van NHG. Per 1 januari 2022 zal deze borgtochtprovisie afnemen naar 0,6%.

Woningreserve

Een eigenwoningreserve ontstaat als iemand zijn of haar woning verkoopt met overwaarde, en dat kan bij een nieuwe hypotheek het bedrag beperken waarover renteaftrek mogelijk is. Per 1 januari wordt deze (ingewikkelde) regeling in een aantal gevallen gunstiger voor partners die samen een woning kopen. Ook vervalt de eigenwoningreserve voortaan bij overlijden van een belastingplichtige, terwijl deze voorheen ook wel overging op de erfgenamen.

 © ANP/HH

AOW-leeftijd hoger en sneller indexeren

Voor senioren verandert er wel wat in het nieuwe jaar: zo moet er ineens drie maanden langer worden doorgewerkt. De al lang aangekondigde verandering van het pensioenstelsel laat echter nog zeker een jaartje op zich wachten, al kan er waarschijnlijk wél eerder worden geïndexeerd.

Wie geboren is na 1 september 1955 heeft pech: die moet drie maanden langer doorwerken dan collega’s die voor deze datum het levenslicht zagen. Na drie jaar op 66 jaar en 4 maanden te hebben gestaan, wordt tot de AOW-gerechtigde leeftijd per 1 januari 2022 gesteld op 66 jaar en 7 maanden.

De AOW-leeftijd stijgt langzaam naar 67 jaar in 2024. Wie is geboren tussen 1 juni 1956 en 28 februari 1957 krijgt in 2023 AOW met 66 jaar en tien maanden. Wie is geboren na 1 maart 1957 werkt - zoals de plannen nu bekend zijn - door tot de 67e verjaardag, die in 2024 wordt gevierd. Of en hoe snel de AOW-leeftijd daarna zal stijgen, hangt af van de levensverwachting. Voor elk jaar dat we gemiddeld genomen langer leven, wordt de AOW-leeftijd met 8 maanden verhoogd.

Pensioenstelsel

Er komt een nieuw pensioenstelsel, waarbij pensioenuitkeringen makkelijker kunnen stijgen en dalen. De invoering hiervan laat echter tot zeker 1 januari 2023 op zich wachten.

Indexeren

De regering is wel van plan pensioenfondsen in 2022 te laten indexeren als zij een dekkingsgraad hebben die minimaal 105% is. Nu ligt die lat nog op 110%. Hier moet echter nog een wetsvoorstel voor worden ingediend, dat dan nog door beide Kamers moet worden aangenomen.

Lees ook: Zo besparen Nederlanders op hun zorgverzekering

Als dat gebeurt wordt de regel waarschijnlijk met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 ingevoerd. De grote pensioenfondsen ABP, PFZW, PMT en PME komen hier, zoals het er nu uitziet, alsnog niet aan. Van de vijf grote pensioenfondsen heeft alleen bpfBOUW besloten te indexeren: de uitkeringen gaan in 2022 met 1,76% omhoog.

Pensioenpremie

De premie bij bpfBOUW stijgt ook: met 1 procentpunt van 25% naar 26%.

Bij PFZW stijgt de premie eveneens, met 0,8 procentpunt naar 25,8%. PME en PMT verhogen de premie van 27,59% naar 27,98%, Bij ambtenarenfonds ABP blijft de premie wel gelijk, op 25,9%.

 © De Telegraaf

Stroom veel lager belast

Grote belastingwijzigingen liggen er voor 2022 niet in het verschiet. Wel worden de torenhoge energieprijzen gecompenseerd door verlaging van de belasting op stroomverbruik en een hoger belastingvoordeel op energieverbruik. De belasting op gasverbruik gaat wel zoals gepland omhoog.

Een gezin van vier personen dat jaarlijks 1700 m3 gas verbruikt betaalt hiervoor volgend jaar een kleine 35 euro meer aan belasting, inclusief btw. Op stroomverbruik wordt dan weer minder belasting geheven en dat scheelt hetzelfde gezin met een verbruik van 3900 kWh jaarlijks 267 euro, inclusief btw. Daarbovenop wordt de belastingvermindering op energie, dat is het deel waarover geen belasting wordt geheven, voor ieder huishouden verhoogd met 265 euro. Dit komt daarmee voor 2022 uit op 825 euro.

 © ANP/HH

Inkomsten

Voor de inkomstenbelasting wordt het basistarief voor inkomens tot en met 69.398 euro verlaagd van 37,10% naar 37,07%. Het toptarief blijft ongewijzigd op 49,50%. In box 3 gaat het heffingsvrije vermogen per 1 januari omhoog van 50.000 naar 50.650 euro, (en 101.300 euro voor fiscale partners). Het forfaitaire rendement dat veel spaarders dwarszit wordt over het spaargedeelte verlaagd van 0,03% naar 0,01%. Het rendement over beleggingen daalt iets, naar 5,53%.

Lees ook: Geld besparen? Doe dit nog snel in 2021!

Aftrekposten

Het tarief voor aftrekposten zoals de hypotheekrente en zelfstandigenaftrek daalt van 43% naar 40%. Dit geldt ook voor persoonsgebonden aftrekposten zoals zorgkosten, studiekosten en partneralimentatie. De zelfstandigenaftrek voor zzp’ers daalt van 6670 naar 6310 euro. De jaren erna dit stapsgewijs verder afgebouwd tot 3240 euro in 2036.

Kortingen

De algemene heffingskorting gaat met 51 euro omhoog, inkomens tot 21.317 euro mogen de volledige 2888 euro aftrekken, daarna bouwt deze korting stapsgewijs af tot nul vanaf 69.398 euro.

Voor alle werkenden met een inkomen tussen de 36.649 en 109.345 euro komt de arbeidskorting maximaal 212 euro hoger uit. Het afbouwpercentage is verlaagd van 6% naar 5,86%. De ouderenkorting stijgt met 13 naar 1726 euro.

 © ANP/HH

De bijtelling voor elektrische auto’s stijgt van 12% naar 16%, de drempelwaarde van de catalogusprijs waarna 22% bijtelling geldt, daalt van 40.000 naar 35.000 euro. Voor een EV van 35.000 euro komt de belastbare bijtelling dan uit op 5600 euro, voor een elektrische auto van 50.000 op 8900 euro.

Wie met het openbaar vervoer reist, maar hiervoor van de werkgever geen reiskostenvergoeding krijgt, mag afhankelijk van het aantal kilometers ook meer aftrekken. Voor een reiswerkafstand tussen de 30 en 40 kilometer bijvoorbeeld stijgt dit bedrag van 1296 naar 1313 euro.

Voor werknemers die een vaste reiskostenvergoeding doorbetaald hebben gekregen ook al werd er voornamelijk thuisgewerkt, is nog tot 1 januari belasting vrij. Daarna is die vergoeding alleen nog belastingvrij als er ook daadwerkelijk op kantoor is gewerkt. Voor de dagen dat thuis wordt gewerkt komt er een belastingvrije thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag. Wie ’s ochtends thuis werkt en ’s middags op kantoor zal moeten kiezen tussen de reiskosten- en thuiswerkvergoeding, beide vergoedingen ontvangen mag niet.

Schenken

Het bedrag dat ouders belastingvrij aan hun kinderen mogen schenken was dit jaar vanwege de coronacrisis verhoogd naar 6604 euro, maar dat bedrag wordt in 2022 weer verlaagd naar 5677 euro.

VERANTWOORDING:

Bovenstaande informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het niet ondenkbaar dat ergens een foutje in is geslopen. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan genoemde bedragen of percentages.