Bedrijven op en rond luchthaven roeren zich: ‘Wij komen er bekaaid vanaf’

Alles wordt in gereedheid gebracht om een vliegtuig in de hangaar van Maas Aviation te spuiten. © Johannes Timmermans

Beek -

De onzekerheid over de toekomst van Maastricht Aachen Airport heeft nu al impact op de bedrijvigheid op en rond de luchthaven. Het gaat om orderverliezen, klanten die afhaken en een groter dan normaal verloop onder medewerkers.

Frans Dreissen

Bedrijven als Samco Aircraft Maintenance, Maas Aviation en General Aviation Maastricht, waarvan het bestaan direct afhangt van een start- en landingsbaan, pakken zich samen met een aantal andere luchtvaartgerelateerde ondernemingen.

Daaronder KVE Composites, Jetcenter, Hulk Helicopter Services, Cycloon Aviation, Aircraft Solutions en het opleidingsinstituut van het Vista College. Ze voelen zich in de discussie niet of onvoldoende gehoord en komen nu op voor een gezamenlijk belang. Woordvoerder Paul ’t Lam meldt dat een afvaardiging volgende week om tafel gaat met de onderzoekers/opstellers van het conceptrapport mkba (maatschappelijke kosten-batenanalyse). „Omdat ze er in het hele verhaal zeer bekaaid vanaf komen.”

Lees ook: Schiphol overweegt een aandeel te nemen in Maastricht Aachen Airport

De ASL Group is ook een van de spelers op MAA. © ASL Group

Éen alinea

In het ruim honderd pagina’s tellende document wordt slechts één alinea aan de bedrijven gewijd. Bovendien is er sprake van ‘een inschatting van 200 werknemers’ bij de drie grootste bedrijven en ‘een eerste schot voor de boeg’ van 40 miljoen euro voor compensatie bij eventuele bedrijfsbeëindigingen.

De uitgangspunten en berekeningen roepen veel vragen op, zeggen de ondernemers. Reden om met een onderbouwd verhaal aan de bel te trekken bij de opstellers van de conceptanalyse. „Sommige bedrijven zijn onderdeel van een groter concern”, noemt ’t Lam slechts één voorbeeld. „Haal je één schakel weg, dan heeft dat enorme gevolgen voor de hele keten. De financiële consequenties daarvan moet je ook meerekenen.”

Risico

De mkba-onderzoekers geven zelf aan dat ze ‘geen actueel beeld hebben van gederfde inkomsten, bezittingen en exacte kosten die gemaakt moeten worden bij een bedrijfsbeëindiging’. Ze spreken over ‘grote onzekerheden’. Zonder feitelijke onderbouwing loopt de provincie, wanneer het parlement in juni zou opteren voor de meest extreme variant van sluiting, een enorm financieel risico.

Het rapport vermeldt wel dat ‘de bedrijven hebben geïnvesteerd met de verzekering dat de provincie niet van plan is de luchthaven te sluiten’. „Er is om die reden zelfs zeer fors geïnvesteerd”, aldus woordvoerder Paul ’t Lam. „Zo openden Samco en Maas de afgelopen jaren allebei een tweede hangaar voor vliegtuigonderhoud. Verder zijn er in een tijd van keiharde toezeggingen door het provinciebestuur zeer langdurige contracten gesloten.”

Na het spuiten en bestickeren krijgt het vliegtuig bij Maas Aviation nog een grondige poetsbeurt. © Roger Dohmen

Visie

De ondernemers gaan volgende week inhoudelijk reageren op het conceptrapport. „Ze gaan ook de Statenleden goed informeren; vooral over de kansen van de luchthaven. Ze willen een gezamenlijk statement maken: zo zien wij de toekomst van de luchthaven.”

Ondanks veel zorgen, onrust en onzekerheid, zien de ondernemers ook signalen van hoop. „Zoals het mogelijke partnerschap van de luchthaven met de Schiphol Group.”