FNV mist aandacht voor werknemers in nieuwe plannen kabinet

FNV-voorzitter Tuur Elzinga: „Er is een forse verhoging nodig van het wettelijk minimumloon, naar minimaal 14 euro per uur. Dat is dé manier om mensen uit de armoede te halen.” © Hollandse Hoogte / ANP

Utrecht -

Vakbond FNV mist bij het nieuwe kabinet „urgentie en aandacht voor de mensen die de ambitieuze plannen uit het coalitieakkoord moeten gaan waarmaken”. Ook doet het kabinet volgens de bond te weinig om het probleem van achterblijvende inkomens en toenemende armoede op te lossen.

Joost Spijker

Het nieuwe coalitieakkoord is ambitieus en er is geld genoeg. Maar volgens voorzitter Tuur Elzinga van vakbond FNV worden de mensen die de plannen moeten uitvoeren over het hoofd gezien. Hij waarschuwt het nieuwe kabinet voor ‘zwaarwegende tekortkomingen’ in het akkoord.

Dinsdag spreekt premier Mark Rutte de regeringsverklaring uit, daarna wordt er gedebatteerd in de Tweede Kamer. In het akkoord is volop aandacht voor grote vraagstukken als het aanpakken van de arbeidsmarkt, klimaat, wonen en onderwijs. Toch is Tuur Elzinga kritisch, zo laat hij de Kamer in een brief weten.

De FNV-voorzitter vindt dat er te weinig aandacht is voor mensen die de plannen van de overheid moeten waarmaken. Ook doet het kabinet volgens Elzinga te weinig aan de achterblijvende inkomens en de toenemende armoede.

U hebt de afgelopen periode een analyse gemaakt van het nieuwe coalitieakkoord. Wat overheerst?

„De doelstellingen zijn zeker ambitieus, er is budget genoeg, maar in veel gevallen zijn de maatregelen nog niet uitgewerkt. Verder voel ik de pijn bij de mensen die het werk moeten gaan doen. Over vakmensen of medewerkers bij de overheden of diensten als UWV of Belastingdienst wordt met geen woord gerept. De urgentie om het gebrek aan mensen aan te pakken ontbreekt.”

Wat kan het kabinet doen aan een tekort aan mensen?

„Je moet jongeren verleiden te kiezen voor de beroepen waar schreeuwend behoefte is aan vakmensen. Zij kijken in welke sectoren zij een goede en zekere boterham kunnen verdienen, zodat zij een huis kunnen kopen, aan kinderen beginnen. Het kabinet moet hard nadenken over waar we de beschikbare miljarden en het schaarse personeel inzetten. Wat de FNV betreft, zijn dat de sectoren en de banen die het meest bijdragen aan het vergroten van de brede welvaart en het welzijn van de mensen.”

U maakt zich ook zorgen over achterblijvende inkomens en toenemende armoede. Is de 3 miljard euro die het kabinet uittrekt voor lagere en middeninkomens niet genoeg?

„Het schuiven met belastingen en toeslagen wat het kabinet wil gaan doen, is symptoombestrijding. Er is een forse verhoging nodig van het wettelijk minimumloon, naar minimaal 14 euro per uur. Dat is dé manier om mensen uit de armoede te halen. Ook moet de koppeling van de AOW en andere uitkeringen behouden blijven. Daarnaast is iedereen het erover eens dat de lasten op arbeid te hoog zijn en dat winst en vermogen in Nederland erg worden ontzien. Toch kiest het kabinet weer voor een ondernemerspaadje en niet voor de burgers en de werkenden.”

Wat als het kabinet niet luistert?

„De afgelopen tien jaar is er beleid gevoerd waarmee de positie van werkenden is verzwakt, de verschillen zijn vergroot en de collectieve voorzieningen aangetast. Er is dringend een ommekeer in beleid nodig. Alleen zo kan hersteld worden wat de afgelopen decennia is scheefgegroeid.”

Wil je alle Plus-artikelen lezen?

Dagelijks publiceren we meer dan 100 Plus-artikelen op onze site & app. Nieuws, achtergronden, analyses, reportages, interviews en columns. Word nu digitaal abonnee en kies voor een jaar lang korting of maandelijkse flexibiliteit.

Kies digitaal