CBS: werkloosheid in december licht toegenomen

Print
CBS: werkloosheid in december licht toegenomen

Afbeelding: ANP / ANP

De werkloosheid in Nederland is in december uitgekomen op 3,8 procent. Het werkloosheidspercentage valt daarmee iets hoger uit dan de 3,7 procent in november 2021.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking.

Als gevolg van een nieuwe EU-verordening heeft het CBS de manier aangepast waarop het de beroepsbevolking meet. Met deze methode worden niet alleen meer werklozen, maar ook meer werkenden in beeld gebracht. Op basis van de nieuwe meetmethode liggen de werkloosheid en de arbeidsdeelname hoger dan volgens de oude methode.

Oude methode

Volgens de oude methode zou de werkloosheid in december zijn uitgekomen op 2,8 procent, tegen 2,7 procent in november. Zowel volgens de oude als nieuwe methode daalde de werkloosheid gedurende 2021 sterk.

Het aantal werklozen kwam in december 2021 uit op 369.000. In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen wel nog met gemiddeld 10.000 per maand. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 25.000 per maand toe naar 9,4 miljoen.

WW-uitkeringen

In december hadden 3,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,4 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 3000 per maand gedaald.

Tussen november en december 2021 nam het aantal WW-uitkeringen met 2500 toe. Daarmee kwam het aantal WW-uitkeringen eind december uit op bijna 192.000. In de wintermaanden neemt de WW vaak toe in seizoensgevoelige sectoren. Zo nam het aantal WW-uitkeringen in de bouw toe met 25 procent en in de landbouw met 15 procent. Ook was er een stijging zichtbaar in de horeca en catering en bij de uitzendbedrijven. De aanscherping van de coronamaatregelen vanaf eind november 2021 speelt hierbij waarschijnlijk een rol.

Het aantal lopende WW-uitkeringen nam vooral toe onder jongeren tot 25 jaar. Tussen eind november en eind december 2021 nam de WW in deze leeftijdsklasse toe met bijna 1700 uitkeringen. Dat komt neer op een stijging van bijna 25 procent. Jongeren werken relatief vaak met tijdelijke contracten en in sectoren zoals horeca en uitzendbranche.

Meer lezen?

Nieuwe actie: Één jaar toegang tot alle Plus-artikelen voor slechts 1,04 per week. Daarmee lees je dagelijks meer dan 100 nieuwe Plus-artikelen op onze site & app. Of kies voor een van onze andere abonnementen.

Ik word digitaal abonnee