Kabinet kan ‘uit de voeten’ met corona-aanbevelingen OVV

”Er ligt een zeer lijvig rapport. Daar zijn we erg blij mee, maar we moeten even de tijd nemen om het volledig te lezen en gezamenlijk te bespreken”, aldus Ernst Kuipers. © ANP

Het kabinet kan „goed uit de voeten” met de bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de aanpak van de coronacrisis.

Redactie

Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers en minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz lieten desgevraagd weten dat ze het rapport eerst willen lezen en bespreken binnen het kabinet voor ze er inhoudelijk op ingaan.

Lees ook: Onderzoeksraad: Nederland was niet goed voorbereid op crisis, voor ouderen te weinig oog

Hoewel het kabinet de definitieve versie van het rapport pas net heeft ontvangen, is de inhoud in grote lijnen al langer bij de bewindspersonen bekend. De OVV heeft een conceptversie vorig jaar voorgelegd aan de betrokken ministeries. De ministers komen begin maart met een uitgebreide reactie, zeggen ze toe. „We komen echt met een respons, maar er ligt een zeer lijvig rapport. Daar zijn we erg blij mee, maar we moeten even de tijd nemen om het volledig te lezen en gezamenlijk te bespreken”, aldus Kuipers.

Leren

Yeşilgöz noemt de aanbevelingen van de OVV „in essentie en vanuit de eerste blik” herkenbaar. „Er zijn elementen waar we al mee bezig waren en elementen die je nu kunt oppakken.” Ze noemt het „heel goed” dat de onderzoeksraad heeft gekeken naar de crisisstructuur zoals die in Nederland bestaat. Daar valt volgens haar „altijd van te leren”. Op welke manier ze precies gevolg zal geven aan de aanbevelingen, zal het kabinet begin maart pas laten weten.

De conceptversie was al voorgelegd aan een aantal betrokken ministeries zodat ze feitelijke onjuistheden kunnen weerleggen. In reactie stuurde toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge begin december naast een lijst inhoudelijke punten ook een begeleidende brief. Daarin merkt hij onder meer op dat de bredere context wat hem betreft niet goed genoeg in beeld is bij de OVV. Die brief, die is opgenomen in het rapport, omschreef OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem als „opvallend”, ook omdat het schrijven defensief overkwam.

Lees ook: De Jonge: OVV keek te weinig naar samenhang coronamaatregelen

Kuipers zegt „geen mening” over de teneur van de brief van zijn voorganger te hebben. De Jonges reactie „past in de systematiek van het OVV-rapport” waarin de betrokkenen de kans krijgen om op de conceptversie te reageren, vindt Kuipers. Uit een tabel waarin de OVV heeft opgetekend welke wijzigingen zijn doorgevoerd naar aanleiding van de reacties op de conceptversie blijkt dat het uiteindelijke rapport na de kritiek van De Jonge niet noemenswaardig is aangepast.