Je tuin Waterklaar maken levert geld op

Inwoners in het bezit van een koopwoning in Limburg kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling voor het afkoppelen van regenwater. Wanneer je regenwater opvangt in je eigen tuin lever je een bijdrage aan het voorkomen van droogte en wateroverlast. Je helpt niet alleen om de problemen rondom klimaatverandering te voorkomen, daarnaast creëer je ook een fijne groene leefomgeving.

Waterklaar

We krijgen steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden: zware regenbuien of juist langere perioden van hitte. Die uitzonderlijke hitte en langere perioden van droogte zorgen voor watertekorten. Omgekeerd zorgen zware regenbuien, toenemende bebouwing en verharding van tuinen ervoor dat riolen het regenwater niet meer kunnen verwerken. De Limburgse waterorganisaties en gemeenten nemen al maatregelen om wateroverlast, droogte en hittestress te voorkomen en de waterkwaliteit te bewaken. Inwoners in Limburg kunnen een steentje bijdragen door hun regenpijp af te koppelen van het regenwaterriool en het water op te vangen in eigen tuin.

Maak je tuin WaterklaarDoor het afkoppelen van de regenpijp maak je jouw tuin Waterklaar. Het schone regenwater stroomt dan niet meer weg via het riool, maar zakt weg in de bodem van je eigen tuin. Er zijn verschillende manieren om het regenwater in een tuin af te koppelen en je tuin groener te maken, afhankelijk van je eigen wensen en budget. Op www.waterklaar.nl/oplossingen zijn diverse mogelijkheden te vinden om jouw tuin Waterklaar te maken. Een mooie groene tuin ligt binnen handbereik.

Vraag subsidie aanBen jij in het bezit van een koopwoning in Limburg? Vraag dan nu je afkoppelsubsidie aan. Met eenvoudige middelen en een gunstige subsidieregeling is het mogelijk om jouw tuin Waterklaar te maken. Hiermee verklein je de kans op wateroverlast en verdroging van de grond. Bekijk welke subsidie voor jouw gemeente van toepassing is op de website van Waterklaar: www.waterklaar.nl/subsidie.