Groot aantal jonge zzp’ers vindt dat ze te weinig betaald krijgen

 © ANP / ANP XTRA

Sittard -

Ondanks dat ze hun eigen uurtarief kunnen bepalen, vindt 42 procent van de zzp’ers dat zij onvoldoende betaald krijgen voor het werk dat zij leveren. Twee op de vijf zeggen dat ze het zzp-bestaan onderschat hebben.

Marc van de Ven

Dit blijkt uit onderzoek van GaragePark, uitgevoerd door Panelwizard. Vooral respondenten jonger dan dertig jaar verkijken zich op het zelfstandig ondernemen. 53 procent van hen zegt te weinig te verdienen, een op de drie in deze leeftijdscategorie heeft het zzp-ondernemerschap onderschat. Onder vijftigplussers liggen deze percentages met 34 en 13 procent beduidend lager.

Gebrek aan sparringpartner

Volgens de onderzoekers ligt een mogelijke verklaring voor onderschatting van het zzp-bestaan in het feit dat zzp’ers vooral op zichzelf zijn aangewezen. Een derde van de respondenten zegt collega’s te missen en 31 procent vindt dat instanties als Kamer van Koophandel en banken onvoldoende begeleiding bieden aan startende ondernemers. Ook nu zijn het vooral zzp’ers jonger dan dertig jaar die wel een sparringpartner in de vorm van een collega (53 procent) of instantie (45 procent) kunnen gebruiken. Vrouwelijke zzp’ers missen vaker collega’s (35 procent) dan mannelijke (28 procent).

Werk-privé balans

Verder blijkt uit het onderzoek dat een kwart van de respondenten moeite heeft met het combineren van het zelfstandig ondernemerschap met zijn of haar privéleven. Onder zzp’ers jonger dan dertig jaar bedraagt dit percentage zelfs 43 procent, tegenover 18 procent onder de veertigplussers. Toch lijken de voordelen van het leven als zzp’er zwaarder te wegen: slechts zes procent verwacht binnen een jaar weer in loondienst te werken.