Maastricht Aachen Airport legt vier zonneparken aan op luchthaventerrein

Parkeerplaats P1 op de luchthaven in Beek wordt overdekt met zonnepanelen, mits het voortbestaan van het vliegveld begin juni door Provinciale Staten wordt gegarandeerd. © MAA

Beek
Frans Dreissen

Maastricht Aachen Airport (MAA) heeft een subsidie en vergunning gekregen voor de aanleg van een zonnepark op het eigen terrein. De uitrol vindt pas plaats als Provinciale Staten begin juni besluiten om het vliegveld in de lucht te houden.

In totaal zijn er op een totale oppervlakte van 58.000 vierkante meter zo’n 13.000 grote zonnepanelen (2 x 2 meter) gepland. Ze worden verdeeld over vier locaties op het luchthaventerrein: tussen de randweg Noord en de Europalaan, op een nog aan te leggen overkapping van parkeerterrein P1 en op twee plekken ten zuiden van de passagiersterminal.

Lees ook: Statenfracties verdeeld over toekomst vliegveld Beek: minste enthousiasme voor scenario’s sluiting en maximale groei

Het zonnepark krijgt een vermogen van 6,5 megawatt. De jaarlijkse opbrengst wordt geraamd op 6 gigawattuur aan groene energie. Dat is gelijk aan het gemiddeld elektriciteitsverbruik van 2.100 huishoudens.

Eigen gebruik

De opgewekte stroom is vooral bestemd voor eigen gebruik: de gebouwen (terminal, loodsen etc.) en het geëlektrificeerd grondmaterieel. Onderzocht wordt of het overschot aan stroom kan worden opgeslagen in grote accu’s. Later, zo is de bedoeling, kan de groene stroom ook worden benut voor het opladen van kleinere, elektrische vliegtuigen.

Lees ook: Morele steun uit Den Haag voor vrachtluchthaven Maastricht Aachen Airport

MAA heeft de ambitie om op weg naar een CO₂-neutrale luchtvaart in 2050 alvast eerste stappen te zetten naar duurzaamheid. Zo moet de CO₂-uitstoot in 2030 tot een minimum beperkt worden door bijvoorbeeld zo veel mogelijk materieel te elektrificeren en het zware materieel te laten rijden op hernieuwbare brandstoffen.

Beplanting

De verlichting van de vrachtloodsen en platforms is inmiddels al vervangen door ledlampen. Dat zal ook nog gebeuren met de verlichting van de start- en landingsbaan. De gebouwen – zo staat in de planning – worden straks gekoeld met klimaatregulerende beplanting.

MAA heeft voor de aanleg van het zonnepark een vergunning gekregen van de gemeente Beek. De SDE++ subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie) wordt verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en kan oplopen tot 3,4 miljoen euro. Dit onder de voorwaarde dat het zonnepark binnen twee jaar is gerealiseerd. De totale investeringskosten bedragen circa 10 miljoen euro.