Samen sterk om wateroverlast en -vervuiling te voorkomen

 © Rico Löb - stock.adobe.com

Bewust omgaan met water was nog nooit zo belangrijk. Extreme weersomstandigheden verrassen ons steeds vaker. Hevige regenval zorgde ervoor dat duizenden Limburgers vorige zomer te maken kregen met flinke wateroverlast. Mensen moesten evacueren, huizen liepen onder en er werd met man en macht gewerkt om de kracht van het water tegen te gaan.

Waterklaar

Goed rioolgebruik voorkomt extra kostenNatuurlijk willen we wateroverlast het liefst zoveel mogelijk voorkomen, daarom is het belangrijk dat we goed omgaan met ons riool. Jaarlijks belanden nog steeds veel vochtige doekjes, medicijnresten en ander afval in het riool. Ook spoelen nog steeds veel mensen gebruikt frietvet door de afvoer. Dit zorgt voor verstoppingen van het riool en het vastlopen van de gemalen. En als het dan ook nog hard regent, wordt de kans op wateroverlast extra groot. Bovendien leiden de verstoppingen tot extra kosten voor de reperaties.

Een ‘sjoën’ Limburg creëren we samenHelaas belandt er nog steeds veel afval in onze natuur. Onze beken en rivieren - de belangrijkste bronnen van ons drinkwater – worden daardoor vervuild. Plastic, schoonmaakmiddelen of gifstoffen; we gooien het allemaal al dan niet bewust in de natuur of afvoer. Dit is slecht voor de flora en fauna en vormt een bedreiging voor de kwaliteit van ons heerlijke Limburgse drinkwater. Het zuiveren kost steeds meer moeite, wat uiteindelijk ook de inwoner van Limburg in de portemonnee gaat merken.

 © Waterklaar.

Behoud ons heerlijke Limburgse (drink)waterGelukkig kunnen we allemaal ons steentje bijdragen door bewust om te gaan met water. Gebruik het riool alleen voor wat het bedoeld is en gooi afval weg daar waar het hoort, in de afvalbak. Laten we samen wateroverlast voorkomen en onze waterkwaliteit verbeteren. Alleen zo houden we Limburg sjoën. Op de website www.waterklaar.nl/goedrioolgebruik wordt met behulp van een interactieve kaart goed rioolgebruik uitgelegd.