Vochtige (toilet)doekjes oorzaak van rioolproblemen

 © Waterklaar.

Het doorspoelen van vochtige doekjes zorgt (nog steeds) voor verstoppingen van het riool. Het schoonmaken en repareren van het riool kost inwoners van Limburg jaarlijks veel geld. De problemen zijn eenvoudig te voorkomen door vochtige doekjes niet in het toilet weg te gooien, maar in de afvalemmer waar ze thuis horen.

Waterklaar

Gooi het in de afvalbakDe meeste vochtige doekjes mogen niet door het toilet gespoeld worden, maar behoren thuis in de afvalbak. Toch bestaat er tegenwoordig ook vochtig toiletpapier wat wél door het toilet gespoeld mag worden. Deze doekjes zijn getest op doorspoelbaarheid. Bij normaal gebruik (één of twee velletjes) kan er geen verstopping ontstaan. Op de verpakking staat duidelijk aangegeven wanneer het geschikt is om door te spoelen. Alle andere soorten droge en vochtige doekjes (baby-, meubel-, vloer-, sanitair-, make-up-, ramen-, huidverzorging-, multi-purpose, enzovoort) zijn per definitie niet bedoeld en geschikt voor doorspoelen en horen thuis in de prullenbak. Een kleine moeite met groot plezier voor het milieu en de portemonnee.

Voorkom verstoppingenVochtige doekjes horen niet thuis in het riool. Ze kunnen zorgen voor verstoppingen in huisaansluitingen en rioolbuizen, vastlopende rioolgemalen, overbelasting of verstoring van de zuivering, verontreiniging van oppervlaktewater en ontploffingsgevaar in rioolbuizen. Het is makkelijk te voorkomen door doekjes op de juiste manier weg te gooien. Uitgebreide informatie over goed rioolgebruik staat op: www.waterklaar.nl/goedrioolgebruik.