Medicijnresten als risicobron voor (drink)water

 © Waterklaar.

In de toekomst kan de kwaliteit van drinkwaterbronnen onder druk komen te staan door steeds meer medicijngebruik. Ongeveer 90% is afkomstig vanuit huishoudens. Het gaat om medicijnresten via urine of ontlasting, maar ook het doorspoelen van pijnstillers, antibiotica of andere medicijnen. De medicijnresten stromen via het toilet of de afvoer van de douche of gootsteen het milieu in.

Waterklaar

Bewust rioolgebruikMedicijnresten komen na zuivering van het afvalwater door de rioolwaterzuiveringsinstallaties terecht in het oppervlaktewater. De zuivering haalt niet alle stoffen uit het water. Dit kan effect hebben op de voortplanting van waterorganismen, waardoor het ecosysteem verstoord raakt. Het is dus belangrijk bewust om te gaan met medicijnresten en het riool te gebruiken waarvoor het bestemd is. Lever medicijnresten in bij de apotheek of milieustraat, zodat ze niet in het oppervlaktewater terechtkomen.

 © Waterklaar.

Kwaliteit van (drink)waterOns Limburgse (drink)water is veilig. Waterschap Limburg, Zuiveringschap Limburg, Waterleidingmaatschappij Limburg zorgen samen met de Limburgse gemeenten ervoor dat de bronnen van ons drinkwater schoon gehouden worden. Zij nemen maatregelen en ontwikkelen nieuwe methoden om water zo goed mogelijk te zuiveren van bijvoorbeeld medicijnresten. Ook zuiveren steeds meer ziekenhuizen hun eigen afvalwater op medicijnresten voordat ze het lozen. Echter moeten we ook als inwoners alert blijven om het (drink)water in Limburg te beschermen.Kijk voor meer informatie over goed rioolgebruik en het verbeteren van de waterkwaliteit in Limburg op: www.waterklaar.nl/goedrioolgebruik.

Bron cijfers: RIVM, rapport “Geneesmiddelen en waterkwaliteit”.