Tegenvaller voor zorgverzekerden: kabinet houdt rekening met forse stijging zorgpremie in 2023

 © ANP / ANP XTRA

Het kabinet houdt rekening met een forse stijging van de zorgpremie voor volgend jaar. In voorlopige berekeningen van het ministerie van Volksgezondheid gaat die met zo’n 15 euro per maand omhoog ten opzichte van dit jaar.

Leon Brandsema en Elif Isitman

Dat blijkt uit stukken rond de koopkrachtreparatie die het kabinet heeft vrijgegeven. In een voetnoot is te lezen hoe hoog de zorgtegenvaller voor verzekerden uit dreigt te vallen. Ambtenaren wijzen erop dat het ministerie van Volksgezondheid nu uitgaat van een premie die flink hoger is dan het Centraal Planbureau (CPB) heeft becijferd. Een rekensom leert dat het ministerie het bedrag voor volgend jaar op ongeveer 1700 euro per jaar inschat, oftewel iets meer dan 140 euro per maand. Ter vergelijking: dit jaar is de zorgpremie zo’n 125 euro per maand.

Het gaat daarbij om de nominale zorgpremie. Dat is het door het kabinet becijferde bedrag, dat als richtlijn geldt voor zorgverzekeraars. Die kunnen in november altijd zelf hun exacte tarieven bepalen. Zij kunnen dan ook kiezen voor een lagere premie door hun financiële reserves in te zetten.

Koopkrachtplaatjes

De ambtenaren wijzen op de stijging van de verzekeringskosten omdat de koopkrachtplaatjes van het kabinet voor volgend jaar er iets slechter uitzien dan die van het CPB. De lagere inkomens worden overigens wel gecompenseerd voor een hogere premie, omdat de zorgtoeslag dan ook stijgt.

In de stukken wordt er wel op gewezen dat de verwachtingen van de zorgpremie nog ‘erg onzeker’ zijn. Dat komt doordat die afhangt van de zorguitgaven, en de hoogte daarvan staat nog niet vast.

Hoe hoog de zorgpremie voor 2023 daadwerkelijk uitvalt, wordt op Prinsjesdag bekend. In augustus maakt het ministerie van Volksgezondheid een nieuwe raming. Een woordvoerder bevestigt de huidige berekening, maar benadrukt dat de verwachtingen tot die tijd nog onzeker zijn. Een verklaring voor de flinke stijging kan hij nog niet geven.

Heet hangijzer

De zorgpremie zit al jaren in de lift. Tien jaar geleden schommelde die nog rond de 100 euro per maand, om daarna zelfs nog even te dalen. In die tijd ging het eigen risico wel fors omhoog. Dat staat inmiddels op 385 euro en in het coalitieakkoord is dat bedrag bevroren.

De zorgpremie en het eigen risico zijn al jaren een heet hangijzer in Den Haag. De stijging van de premie hangt ook samen met de steeds verder uitdijende zorgkosten.

Het huidige kabinet probeert die stijging enigszins te dempen, door de kosten na de huidige regeerperiode minder hard op te laten lopen.